สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานภาคที่ 7 (สระบุรี) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มี.ค. 2558

1 ม.ค. 2513 เวลา 07:00 | อ่าน 30,978
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว ✅


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พครั้งแรก 1 อัตรา วุฒิ : ปวส. รับสมัคร : ด้วยตนเอง

1)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางพณิชยการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ
2)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ,Power Point

1)ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์หนังสือราชการ
2)ปฏิบัติงานพัสดุ เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์
3)ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี การรวบรวมใบสำคัญการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณผ่านระบบ GFMIS ของส่วนราชการ การจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
4)การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ
5)การจัดเตรียมเอกสารการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
6)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ


This tag :
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ความรู้งานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 12
• 489

สมัครตอนนี้

1,310