ใหม่

ธนาคาร SME Bank ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน จำนวน 19 ตำแหน่ง 217 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 60

26 ธ.ค. 2560 เวลา 22:07 | อ่าน 8,229

สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว
Advertisement


พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ธนาคารไม่ต้องผ่าน ก ก.พ19 ตำแหน่ง 217 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี ขึ้นไป รับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

• ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมผู้ประกอบการ จำนวนหลายอัตรา “ โครงการรถม้าเติมทุน เสริมสร้าง SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น” (100 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมผู้ประกอบการ จำนวนหลายอัตรา “ โครงการรถม้าเติมทุน เสริมสร้าง SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น” (100 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
“ โครงการรถม้าเติมทุน เสริมสร้าง SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น”

(สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี)

“ค่าตอบแทนรวมต่อเดือน 25,000 – 30,000 บาท”

“เลือกพื้นที่ทำงานได้ทั่วประเทศ”

“มีโอกาสเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ”

สามารถติดตามความคืบหน้าการรับสมัครได้ทาง หน้า Website ของธนาคาร

ออกพื้นที่พบลูกค้า SMEs กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการทำธุรกิจ เสนอสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ และดำเนินการอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติการขับขี่ และรู้เส้นทางในพื้นที่
·มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธนาคาร หรือสามารถใช้สื่อ Social Media ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงาน ที่ดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12/12/2560 - 30/12/2560
สมัครสอบ httpss://goo.gl/HMPQTv
• ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ผู้ประกอบการหลายอัตรา โครงการรถม้าเติมทุน เสริมสร้าง SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น (100 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ผู้ประกอบการหลายอัตรา โครงการรถม้าเติมทุน เสริมสร้าง SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น (100 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
“ โครงการรถม้าเติมทุน เสริมสร้าง SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น”

(สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี)

“ค่าตอบแทนรวมต่อเดือน 25,000 – 30,000 บาท”

“เลือกพื้นที่ทำงานได้ทั่วประเทศ”

“มีโอกาสเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 30 ธันวาคม 2560

- สอบสัมภาษณ์ 7 มกราคม 2561

- ทดสอบ 14 มกราคม 2561

- ประกาศผล 24 มกราคม 2561

- รายงานตัว 29 – 31 มกราคม 2561

- เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถติดตามความคืบหน้าการรับสมัครได้ทาง หน้า Website ของธนาคาร

คุณสมบัติ
· เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

· การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

· สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติการขับขี่ และรู้เส้นทางในพื้นที่

· มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธนาคาร หรือสามารถใช้สื่อ Social Media ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

· มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงาน ที่ดี

· มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย

ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12/12/2560 - 30/12/2560
สมัครสอบ httpss://goo.gl/ViK856

• เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสาขา ฝ่ายกิจการกลาง (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสาขา ฝ่ายกิจการกลาง (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสาขาทั่วประเทศ ทั้งด้านทรัพยากรเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องตามนโยบาย และภารกิจเร่งด่วนของธนาคาร

คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
มีความในการใช้ MS office และทักษะการนำเสนอผลงาน
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12/12/2560 - 31/12/2560
สมัครสอบ httpss://goo.gl/RNhbEu

• ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ปฏิบัติงานที่สาขาฉะเชิงเทรา และปฏิบัติงานที่สาขายะลา ฝ่ายกิจการกลาง (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ปฏิบัติงานที่สาขาฉะเชิงเทรา และปฏิบัติงานที่สาขายะลา ฝ่ายกิจการกลาง (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บริหารงานด้านการตลาดและสินเชื่อ การควบคุมคุณภาพสินเชื่อ การให้บริการลูกค้าธนาคารเพื่อให้การขอสินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การบัญชีและเศรษฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้
มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/Eb8Puw

• เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาลาดกระบัง สาขานครศรีธรรมราช สาขาจตุจักร สาขาสุขุมวิท สาขาฉะเชิงเทรา ฝ่ายกิจการกลาง (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาลาดกระบัง สาขานครศรีธรรมราช สาขาจตุจักร สาขาสุขุมวิท สาขาฉะเชิงเทรา ฝ่ายกิจการกลาง (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้บริการลูกค้าธนาคาร ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสาขา หาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ ตรวจเยี่ยมกิจการ และสรุปความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น พร้อมกำหนดวงเงินสินเชื่อ และเงื่อนไขการใช้วงเงินและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS office wfh
มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/9UH8iy
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
• เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการบัญชีลูกหนี้ ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการบัญชีลูกหนี้ ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำข้อมูลการคำนวณภาระหนี้ การรับรองยอดหนี้ การปรับปรุงรายการทางบัญชีและการบันทึกเงื่อนไขการชำหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/3GTa4v

• เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาระเบียบคำสั่ง ฝ่ายพัฒนากระบวนการ (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาระเบียบคำสั่ง ฝ่ายพัฒนากระบวนการ (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน และประกาศของธนาคารให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบของธนาคาร

คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS office ได้
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/VJH86x

• เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนากระบวนการ 3 ฝ่ายพัฒนากระบวนการ (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนากระบวนการ 3 ฝ่ายพัฒนากระบวนการ (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำ รวบรวม วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาปัญหาที่่มีอยู่ของกระบวนการคดี กระบวนการบริหารสินทรัพย์รอการขาย (NPA) และกระบวนการงานสนับสนุนอื่น ๆ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม

คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS office ได้
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/Ntvo4B

• เจ้าหน้าที่ ส่วนประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายพัฒนากระบวนการ (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ส่วนประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายพัฒนากระบวนการ (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประสานงาน รวบรวม ปรับปรุงและสรุปงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมการจัดทำระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (SEPA) กำหนด

คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS office ได้
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/oNyfLB

• เจ้าหน้าที่ ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัย ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัย ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กำหนดตั้งค่าอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
กำหนดสิทธิการใช้งานระบบงานสารสนเทศ
กำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
คุณสมบัติ
การศึกษาปริญญาตรรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดวามรู้หรืออบรมด้านความปลอดภัยสารสนเทศได้
ผ่านการรับรอง CISCO Certificate Network Associate Security (CCNA Security)
หากมีประกาศนียบัตรหรือประสบการณ์การตั้งค่าอุปกรณ์ Firewell, IPS (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/Vj82eC


• เจ้าหน้าที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำข่าว เตรียมงานแถลงข่าว และงานด้านพิธีการของกิจกรรมที่ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการจัดทำข่าว หรือความรู้พื้นฐานงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS office ได้
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/dx7pmk

• เจ้าหน้าที่ ส่วนสนับสนุนองค์กร ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ส่วนสนับสนุนองค์กร ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา วิทยุ โทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารและจัดทำปฏทินประจำปี ของขวัญปีใหม่ ของที่ระลึก ของชำร่วย บัตรอวยพร

คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการเขียนต่าง ๆ และความรู้พื้นฐานงานด้านผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และของขวัญที่ระลึก
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS office ได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/1Pdm7X

• เจ้าหน้าที่ ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างสรรค์สื่อ (ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม) ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างสรรค์สื่อ (ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม) ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารและดำเนินงานด้าน CSR และจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และติอต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ทำงานเป็นทีม สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และปฏิบัติงานในวันหยุดได้
สามารถเขียนโครงการได้
ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS office ได้
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/XKdvi3

• เจ้าหน้าที่ ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างสรรค์สื่อ (ด้านสร้างสรรค์สื่อ) ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างสรรค์สื่อ (ด้านสร้างสรรค์สื่อ) ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ โบรชัวร์ โปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร ดูแลงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพ วิดีโอของธนาคาร

คุณสมบัติ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และปฏิบัติงานในวันหยุดได้
ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/jPsxvL

• ผู้จัดการส่วนพัฒนา Platform ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงผู้ประกอบการ (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนพัฒนา Platform ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงผู้ประกอบการ (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
สนับสนุนการดำเนินการทางการตลาด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบ SMEs Core Portal ท้ังในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และ SMEs รวมถึงดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ

คุณสมบัติ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ทางด้าน Business Analyst, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือประสบการณ์ด้าน Customer Relationship Management (CRM)
มีความรู้ความเข้าใจใน New Trend Tecnology อาทิ Data science, Big data, Could Technology หรือ Business Transformation, Business Intelligent, สำหรับการวิเคราะห์และรายงานสำหรับผู้บริหาร และการออกแบบ Application
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/f9nUJd• เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ iOS Application (iOS Developer) ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงผู้ประกอบการ (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ iOS Application (iOS Developer) ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงผู้ประกอบการ (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
พัฒนาระบบงาน SMEs Core Portal ในระบบ iOS Developer รวมถึงระบบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ iOS
มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP POST/GET และสามารถใช้งาน JSON, XML ได้
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้ดี
มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถออกแบบ UX/UI หรือใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบ SQLite ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำ Graphic Design ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์นำ Application ขึ้นบน Google Play Store ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/XfKL4E

• เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (UX/UID Designer) ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงผู้ประกอบการ (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (UX/UID Designer) ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงผู้ประกอบการ (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบงาน SMEs Core Portal ทั้ง Website และในฝั่งของ iOS Application และ Android Application รวมถึงระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติ
· การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถออกแบบกราฟฟิก Website, Mobile Application, UX/UI ได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่น ๆ ได้
สามารถเขียนโปรแกรมมีความรู้ด้านฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถเขียนโปรแกรม HTML5, CSS, JavaScript
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/Cgb2yU

• จ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงผู้ประกอบการ (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : จ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงผู้ประกอบการ (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์กระบวนงานของระบบงาน SMEs Core Portal รวมถึงระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถสื่อสารเก็บความต้องการ และวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
สามารถทำเอกสาร Feasibility Study และ เอกสาร SRS
สามารถออกแบบ Work Flow และ System Flow และ Diagram ต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาระบบ หรือ
สามารถจัดทำ Business Plan หรือ
จัดทำเอกสาร UAT และ เอกสารการส่งมอบระบบ
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/hRKbKJ

• เจ้าหน้าที่พัฒนาระบ ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงผู้ประกอบการ (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบ ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงผู้ประกอบการ (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบงาน SMEs Core Portal รวมถึงระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
·การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application และสามารถใช้งาน JSON, JQuery, CSS ได้
มีความรู้ความเข้าใจ ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL
มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ข่วงเวลาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12/12/2560 - 31/12/2560
คลิก เพื่อกรอกใบสมัคร httpss://goo.gl/E2NZp4
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

ติดตามข่าวเปิดสอบนี้
 

  อ่าน 8,229 ครั้ง

Advertisement

 
Bookmark
 
10 ลำดับล่าสุด
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 92 ครั้ง)

สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 65 ครั้ง)

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 22 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 39 ครั้ง)

สาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 38 ครั้ง)

โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 72 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 74 ครั้ง)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี (อ่านแล้ว 115 ครั้ง)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 95 ครั้ง)

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 124 ครั้ง)

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 130 ครั้ง)

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 51 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านแล้ว 97 ครั้ง)

จุฬาติวเตอร์
chulatutor
TOEIC
IELTS
ความเหมือนและต่าง GED กับ IGCSE
วิเคราะห์ ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า กับ แบบใหม่
IELTS, TOEFL เลือกสอบอะไรดี

ประเภทเปิดสอบที่คล้ายกัน