สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว

มณฑลทหารบกที่ 34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ (ชาย,หญิง) จำนวน 6 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2561

5 มิ.ย. 2561 เวลา 07:32

Advertisement


สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.

จำนวน
วุฒิการศึกษา
ช่องทางการรับสมัคร
ประเภท
6 อัตรา ม.ปลาย ปวช. ขึ้นไป ด้วยตนเอง พนักงานราชการ
มณฑลทหารบกที่ 34 จ.พะเยา กำหนดเปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้.-

การรับสมัคร จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานธุรการ บก.มทบ.34 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานธุรการ บก.มทบ.34 (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สง.สด.จว.พ.ย. (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.เป็นทหารกองหนุนและพลเรือน (ชาย/หญิง) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร
3.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 - 35 ปี บริบูรณ์
4.สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 - ปวช. ขึ้นไป
5.ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า

6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
8.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
10.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาท หรือลหุโทษ

กำหนดการรับสมัครสอบ

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 17 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สมัครที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 34 อ.เมือง จ.พะเยา รายละเอียดดังนี้.-
Advertisement

วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ

มณฑลทหารบกที่ 34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ (ชาย,หญิง) จำนวน 6 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2561มณฑลทหารบกที่ 34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ (ชาย,หญิง) จำนวน 6 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2561มณฑลทหารบกที่ 34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ (ชาย,หญิง) จำนวน 6 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2561มณฑลทหารบกที่ 34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ (ชาย,หญิง) จำนวน 6 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2561

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในวันที่ 19 มิ.ย. 2561
ประกาศผลสอบในวันที่ 22 มิ.ย. 2561 ทาง www.phayao-rta.com

วันเวลาประกาศผลสอบ

22 มิ.ย. 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ


ติดตามข่าวเปิดสอบนี้
 

อ่านแล้ว 1,270 ครั้ง

  
Advertisement

 
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
สอบราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
TOEIC
IELTS
ความเหมือนและต่าง GED กับ IGCSE
วิเคราะห์ ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า กับ แบบใหม่
IELTS, TOEFL เลือกสอบอะไรดี

หน่วยงานเดียวกัน

ประเภทเปิดสอบที่คล้ายกัน