สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ อังคาร 7 กรกฎาคม 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 จำนวน 4 ระดับคุณวุฒิศึกษา (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 ก.พ. 2563
28 ม.ค. 2563 เวลา 14:32 | อ่าน 3,494
line
Advertisement

สถานะ : รอประกาศผลสอบ

-500,000 ที่นั่ง วุฒิ : ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี ป.โท รับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
สมัครสอบได้ทาง http://ocsc2.job.thai.com/
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศชื่อผู้สมัครในวันที่ 17 มี.ค. 2563 ทาง http://job2.ocsc.go.th
วันเวลาประกาศผลสอบ
10 ก.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

 
Advertisement

 
ประกาศสอบใหม่