สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ พุธ 8 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต รบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 20 อัตรา (บางตำแหน่งไม่ใช้วุฒิ และ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 2-10 มี.ค. 2563
26 ก.พ. 2563 เวลา 20:00 | อ่าน 175
Advertisement

สถานะ : รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ12 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ : บางตำแหน่งไม่ใช้วุฒิ และ ปวช. ปวส. รับสมัคร : ด้วยตนเอง

เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต รบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 20 อัตรา (บางตำแหน่งไม่ใช้วุฒิ และ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 2-10 มี.ค. 2563
เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต รบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 20 อัตรา (บางตำแหน่งไม่ใช้วุฒิ และ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 2-10 มี.ค. 2563
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต รบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 20 อัตรา (บางตำแหน่งไม่ใช้วุฒิ และ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 2-10 มี.ค. 2563
เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต รบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 20 อัตรา (บางตำแหน่งไม่ใช้วุฒิ และ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 2-10 มี.ค. 2563
เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต รบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 20 อัตรา (บางตำแหน่งไม่ใช้วุฒิ และ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 2-10 มี.ค. 2563
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกในวันที่ 23 มี.ค. 2563
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

  อ่าน 175 ครั้ง

Advertisement

 
ประกาศสอบใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2020 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต