กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 0 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัคร - กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายอัตรา เช่น ตำแหน่งช่างซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงาน

4 พ.ค. 2563 เวลา 10:19 | อ่าน 11,047
แชร์ไปยัง
line

-

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พหลายอัตรา วุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายอัตรา เช่น ตำแหน่งช่างซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงาน
รับสมัครต่อเนื่อง! จ้างแรงงานชลประทานในพื้นที่

[ณ 16 พ.ค. 63] ความคืบหน้า “โครงการจ้างแรงงานชลประทาน” ของกรมชลประทานที่เปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้รับค่าจ้างวันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน 3-7 เดือน


* ขณะนี้ ทั่วประเทศมีผู้สนใจเข้าร่วมจ้างแรงงานแล้ว 44,464 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของแผน ยังสามารถจ้างแรงงานได้อีกประมาณ 44,000 คน ให้ครบตามเป้าที่กำหนดไว้ 88,838 คน


สำหรับคุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการที่จะได้รับการจ้างแรงงาน มีดังนี้

- เกษตรกรหรือเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทาน

- ประชาชนและผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ

- หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ จะพิจารณาจ้างแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ


เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460

กรมชลฯ เปิดรับสมัครแรงงาน 6 หมื่นคน เงินเดือน 8,000 บาท ช่วยเกษตรกร และผู้ว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 ติดต่อสายด่วน 1460
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโควิด-19 ตามที่รัฐบาลอนุมัติงบ 4,497.59 ล้านบาท สำหรับการจ้างแรงงาน 88,838 คน เปิดรับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้จ้างแรงงานแล้ว 28,623 คน คิดเป็น 32% ของแผน

ยังสามารถจ้างแรงงานได้อีก 60,000 คน พร้อมปรับหลักเกณฑ์ให้สามารถจ้างประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จากเดิมที่ต้องเป็นเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการชลประทานที่ว่าจ้าง

ตำแหน่งแรงงานที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

ช่างซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น
ได้รับค่าจ้างวันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท

ระยะเวลาการจ้างงาน 3-7 เดือน

รวมรายได้ตลอดการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 24,000-56,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและระยะเวลาสนใจสอบถามได้ที่ สำนักชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.1460

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศทั้งหมดหน่วยงานนี้

ความรู้งานราชการ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ

กำลังรับสมัคร

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news