สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Advertisement

รัฐจ้าง 10,000 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาได้ 9,000 บาท 5 เดือน

7 พ.ค. 2563 เวลา 19:53 | อ่าน 5,338
แชร์ไปยัง
line
-
Advertisement


พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ10,000 อัตรา วุฒิ : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา รับสมัคร : ด้วยตนเอง

รัฐจ้าง 10,000 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาได้ 9,000 บาท 5 เดือน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผุดโครงการ “อว.สร้างงาน” ช่วยประชาชนที่ว่างงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 10,000 คน ให้มีงานทํา ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง อว. รับค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน

​ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีบทบาทหลักในการสร้างคน และมีส่วนในการช่วยเหลือประชาชนหลายด้าน โดยเฉพาะในวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้เราได้คิดโครงการสร้างงานขึ้นมา สำหรับนักศึกษา ประชาชนที่ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท เพื่อจ้างงานจำนวน 10,000 อัตรา เป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน เพียงแต่จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับสิทธิอื่นของรัฐ หรือต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท และเกษตรกรผู้ได้รับเงินเยียวยาช่วงโควิด-19

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า โครงการนี้ไม่ได้มองแค่ระยะสั้นที่จัดขึ้นเพื่อประทังความเดือดร้อนประชาชน แต่มองในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะเป็นการตอบโจทย์โลกหลังโควิดที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้นโครงการจ้างงานยังเป็นการเสริมทักษะรีสกิล อัพสกิล แรงงานสมัยใหม่ด้วย โดยทั้ง 10,000 คน จะเข้ามาทำงานภายใต้หน่วยงานของ อว. จำนวน 42 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นผู้จ้างงานประชาชนให้มาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ประกอบด้วย
Advertisement
รัฐจ้าง 10,000 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาได้ 9,000 บาท 5 เดือน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 39 แห่ง โดยผู้ที่ได้รับการจ้างจะได้มีส่วนร่วมใน “โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี” ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ซึ่งกระจายอยู่ในท้องถิ่น หรือชุมชนต่างๆ มากกว่า 1,500 ชุมชน

อาทิ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน ทำการช่วยสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญต่อการเฝ้าระวัง หรือช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในด้านสาธารณสุขชุมชน, การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชนที่มีหน้าที่ทำการช่วยสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรในชุมชน ช่วยในการวางแผนการพัฒนาระบบ Smart Farming รายเกษตรกร ช่วยในการจับคู่เทคโนโลยี ที่เหมาะสม ช่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming ที่สามารถดำเนินการได้ในระยะสั้น, การจัดการขยะชุมชน ช่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะที่สามารถดำเนินการได้ในระยะสั้น, การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้อง ช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่, การบริหารจัดการน้ำชุมชน, การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยงานสำรวจข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ “จิสด้า” ผู้รับจ้างจะได้ร่วมทำ “โครงการคืนผืนป่าให้ประชาชน” ซึ่งจะต้องปฏิบัติงาน ได้แก่ การสำรวจพื้นที่ การจัดทำเขตหมู่บ้าน การจัดทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การสำรวจข้อมูลรายแปลง เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมการทำงานในพื้นที่ 2,324,037 ไร่ 16 จังหวัด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทำเรื่อง “โครงการช่วยเหลือการผลิตแก่เอสเอ็มอี และโอทอป” ในโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องปฏิบัติงาน ได้แก่ การวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การควบคุมการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต


อ่านต่อ https://www.prachachat.net/education/news-457258

Advertisement

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศทั้งหมดหน่วยงานนี้


ความรู้งานราชการ

• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ

กำลังรับสมัคร

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news