สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ อังคาร 7 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 32 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-19 มิ.ย. 2563
28 พ.ค. 2563 เวลา 20:17 | อ่าน 305
line
Advertisement

สถานะ : รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ12 ตำแหน่ง 32 อัตรา วุฒิ : บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 32 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-19 มิ.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 32 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-19 มิ.ย. 2563
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 32 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-19 มิ.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 32 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-19 มิ.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 32 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-19 มิ.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 32 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-19 มิ.ย. 2563
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรประมาณวันที่ 20 มิ.ย. 2563 ทาง www.rayong-pao.go.th
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

 
Advertisement

 
ประกาศสอบใหม่