สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ อังคาร 7 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับโอน ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับโอนข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา (ระดับ ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญการ) ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2563
30 พ.ค. 2563 เวลา 09:56 | อ่าน 599
line
Advertisement

สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว

ข้าราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ6 ตำแหน่ง 29 อัตรา วุฒิ : ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญการ รับสมัคร : ทางไปรษณีย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับโอนข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา (ระดับ ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญการ) ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับโอนข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา (ระดับ ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญการ) ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2563
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับโอนข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา (ระดับ ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญการ) ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2563
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

 
Advertisement

 
ประกาศสอบใหม่