สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563

สำนักงานพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 61 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563
25 มิ.ย. 2563 เวลา 22:43 | อ่าน 893
line
Advertisement

สถานะ : รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

-ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ61 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

สำนักงานพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 61 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

จำนวน 5 อัตรา
ลิงค์ประกาศ https://www.ldd.go.th/www/files/99006.pdf
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา
ลิงค์ประกาศ https://www.ldd.go.th/www/files/99003.pdf

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
ลิงค์ประกาศ https://www.ldd.go.th/www/files/99002.pdf

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา
ลิงค์ประกาศ https://www.ldd.go.th/www/files/98999.pdf
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลิงค์ประกาศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 3 อัตรา
http://www.ldd.go.th/www/files/98993.pdf

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา
ลิงค์ประกาศ http://www.ldd.go.th/www/files/98991.pdf

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 3 อัตรา
ลิงค์ประกาศ http://www.ldd.go.th/www/files/98990.pdf

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 3 อัตรา
ลิงค์ประกาศ http://www.ldd.go.th/www/files/98989.pdf

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา
ลิงค์ประกาศ http://www.ldd.go.th/www/files/98992.pdf

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
ลิงค์ประกาศ http://www.ldd.go.th/www/files/98948.pdf

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 4 อัตรา
ลิงค์ประกาศ http://www.ldd.go.th/www/files/98945.pdf

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา
ลิงค์ประกาศ http://www.ldd.go.th/www/files/98992.pdf
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในวันที่ 10 ก.ค. 2563
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ
-

 
Advertisement

 
ประกาศสอบใหม่