สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ และตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 36 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) ช่วงรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. – 28 ก.ย. 2563

14 ก.ค. 2563 เวลา 20:08 | อ่าน 3,833
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ36 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ประกาศรับสมัคร : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Doctoral Scholarships Academic Year 2020
ชื่อตำแหน่ง : Scholarship Student
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1. Applicants must be under the age of 40 years at the date of the application deadline.
2. For undergraduate students: Applicants must have a bachelor’s degree with a GPA of at least 3.25 on the 4.0 scale.
3. For graduate students: Applicants must have a bachelor’s degree with a GPA of at least 3.0 on the 4.0 scale, AND a master’s degree in a discipline related to the proposed doctoral study with a GPA of at least 3.5 on the 4.0 scale OR have research publication(s), Innovation, a Patent, a Pretty Patent or Award as a preference.
4. Applicants must have an English proficiency test result that meets at least one of the following requirements:

TOEFL ITP 513
TOEFL iBT 65
IELTS 5.0
CU-TEP 60
KMITL-TEP B1

Scholarship Offer
1. Tuition fees
2. Salary
2.1) For undergraduate students: 18,000 baht/month, but not exceeding 63 months
2.2) For graduate students: 18,000 baht/month, but not exceeding 39 months
3. An economy class air ticket for International students

Scholarship Decision
A list of the scholars will be announced by the Human Resource Management Office at http://hr.kmitl.ac.th on October 30, 2020.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : Applicants must choose an academic program from the list of Academic Programs only. For more information, please visit http://reg.kmitl.ac.th/curriculum/index.php.
Faculty of Engineering
1. Doctor of Engineering (Industrial Engineering)
2. Doctor of Engineering (Agricultural Engineering)
3. Doctor of Engineering (Biomedical Engineering)
4. Doctor of Engineering (Chemical Engineering)
5. Doctor of Engineering (Civil Engineering)
6. Doctor of Engineering (Electrical Engineering)
7. Doctor of Engineering (Food Engineering)
8. Doctor of Engineering (Mechanical Engineering)
9. Doctor of Engineering (Robotics and Computational Intelligence Systems) Multi-Disciplinary Program

Faculty of Architecture
10. Doctor of Architecture (Multidisciplinary Design Research)

Faculty of Industrial Education and Technology
11. Doctor of Science in Industrial Education (Educational Administration)
12. Doctor of Philosophy (Computer Education)
13. Doctor of Philosophy (Agricultural Education)
14. Doctor of Philosophy (Program in Technology of Industrial Design) Multi-Disciplinary Program
15. Doctor of Philosophy (Agricultural Science Education)
16. Doctor of Industrial Education (Industrial Education)
17. Doctor of Philosophy (Electrical Engineering Education)
18. Doctor of Philosophy (Technology-Enhanced Learning and Innovation)

Faculty of Agriculture Technology
19. Doctor of Philosophy (Agriculture)

Faculty of Science
20. Doctor of Philosophy (Applied Mathematics)
21. Doctor of Philosophy (Applied Chemistry)
22. Doctor of Philosophy (Biotechnology)
23. Doctor of Philosophy (Applied Physics)
24. Doctor of Philosophy (Computer Science)

Faculty of Food Industry
25. Doctor of Philosophy (Food Science)

Faculty of Information Technology
26. Doctor of Philosophy (Information Technology)

Faculty of Administration and Management
27. Doctor of Philosophy (Industrial Business Administration)

College of Nanotechnology
28. Doctor of Philosophy (Nanoscience and Nanotechnology)

College of Advanced Manufacturing Innovation
29. Doctor of Philosophy (Information and System Engineering)
30. Doctor of Philosophy (Advanced Manufacturing System Engineering)

College of Educational Innovation Research
31. Doctor of Philosophy (Innovation and Industrial Management)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : TOEFL ITP 513
TOEFL iBT 65
IELTS 5.0
CU-TEP 60
KMITL-TEP B1
ทักษะ/สมรรถนะ : TOEFL ITP 513
TOEFL iBT 65
IELTS 5.0
CU-TEP 60
KMITL-TEP B1
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637303246226061134.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (คณิตศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 37,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - อาจารย์ (คณิตศาสตร์)
- สามารถสอนนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือทดลองปฏิบัติการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนเฉลี่ยมรวมทั้งสิ้นของคณะกรรมการคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ทักษะ/สมรรถนะ : - อาจารย์ (คณิตศาสตร์)
- สามารถสอนนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637303224296766850.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (ฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 37,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - อาจารย์ (ฟิสิกส์)
- สามารถสอนนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือทดลองปฏิบัติการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนเฉลี่ยมรวมทั้งสิ้นของคณะกรรมการคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ทักษะ/สมรรถนะ : - อาจารย์ (ฟิสิกส์)
- สามารถสอนนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637303223423106880.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน : 37,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือทดลองปฏิบัติการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนเฉลี่ยมรวมทั้งสิ้นของคณะกรรมการคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ทักษะ/สมรรถนะ : อาจารย์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637303221829835750.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
อัตราเงินเดือน : 37,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือทดลองปฏิบัติการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนเฉลี่ยมรวมทั้งสิ้นของคณะกรรมการคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ทักษะ/สมรรถนะ : อาจารย์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637303221006058633.pdf

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 37,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือทดลองปฏิบัติการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนเฉลี่ยมรวมทั้งสิ้นของคณะกรรมการคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ทักษะ/สมรรถนะ : อาจารย์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637303220136848917.pdf

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 23,400 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านคอมพิวเตอร์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือทดลองปฏิบัติการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนเฉลี่ยมรวมทั้งสิ้นของคณะกรรมการคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
เงื่อนไข : เฉพาะเพศชาย
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637303217821736500.pdf
ชื่อตำแหน่ง : นักจิตวิทยา
อัตราเงินเดือน : ปริญญาตรี 20,280 บาท และ ปริญญาโท 23,760 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : - คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกหรือสาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ให้คำปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาในระดับเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิดพฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1) วิชาความสามารถทั่วไป
ก) ด้านการคิดคำนวณ
ข) ด้านวิเคราะห์เหตุผล
1.2) วิชาภาษาไทย
1.3) วิชาภาษาอังกฤษ
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : ให้คำปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาในระดับเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิดพฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม
เงื่อนไข : สามารถยื่นผลการสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ได้
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637292055044833415.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : ปริญญาตรี 20,280 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ/บัญชี/การเงิน สาขาวิชาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ และติดตามประเมินผล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รับสมัครเฉพาะผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท ตามคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร เท่านั้น
ทักษะ/สมรรถนะ : การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ และติดตามประเมินผล
เงื่อนไข : เฉพาะผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. เท่านั้น
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637292049824114807.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : ปริญญาตรี 20,280 บาท และ ปริญญาโท 23,760 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รับสมัครเฉพาะผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท ตามคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร เท่านั้น
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัครที่แนบ
เงื่อนไข : เฉพาะผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. เท่านั้น
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637292045739871202.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : ปริญญาตรี 20,280 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การถ่ายภาพ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และอื่น ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รับสมัครเฉพาะผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ตามคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร เท่านั้น
ทักษะ/สมรรถนะ : การถ่ายภาพ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และอื่น ๆ
เงื่อนไข : เฉพาะผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. เท่านั้น
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637292018416808412.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : ปริญญาตรี 20,280 บาท และ ปริญญาโท 23,760 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ทางด้านการเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การเงินและบัญชี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1) วิชาความสามารถทั่วไป
ก) ด้านการคิดคำนวณ
ข) ด้านวิเคราะห์เหตุผล
1.2) วิชาภาษาไทย
1.3) วิชาภาษาอังกฤษ
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : การเงินและบัญชี
เงื่อนไข : สามารถยื่นผลการสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ได้
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637292004285570151.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ความรู้งานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 12
• 489

สมัครตอนนี้

1,310