สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบงานราชการ หางานราชการ เปิดสอบทุกศูนย์สอบ
ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็น พนักงานประจำวิสาหกิจ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
27 ก.ย. 2563 เวลา 14:14 | อ่าน 863
line
- ADVERTISEMENT -

สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว

-ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ59 ตำแหน่ง 235 อัตรา วุฒิ : ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 1/2564
จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา
- ทันตแพทย์
- เภสัชกร
- นักเทคนิค
- นักโสตสัมผัสวิทยา
- นักรังสีเทคนิค
- นักแก้ไขการพูด
- นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
- สถาปนิค
- วิศวกรเครื่องกล
- นักกำหนดอาหาร
- วิสัญญีพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการทันตสาธารณสุข
- ครูปฐมวัย
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยในและสิทธิการรักษา
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และกองทุน
- เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
- ผู้ช่วยพยาบาล
- ช่างทันตกรรม
- พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย
- พนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
- พนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค
- พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- พนักงานขับรถ
- พนักงานรับส่งวิทยุ
- พนักงานเวชภัณฑ์และเครื่องมือปราศจากเชื้อ
- พนักงานผู้ช่วยเภสัช
- พนักงานขนส่ง
- ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
- ADVERTISEMENT -
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ จำนวน 59 ตำแหน่ง 235 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 15 ต.ค. 2563
สมัครสอบได้ทาง https://jobs.suth.go.th/Home/Jobs

หมายเหตุ สมัครผ่านระบบ Online เท่านั้น
สมัครได้ที่ : https://jobs.suth.go.th/Home/Jobs ดูข้อมูลเพิ่มเติม : www.suth.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 0-4437-6555 ต่อ 6686 (วันเวลาราชการ)
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

 
- ADVERTISEMENT -

 
ประกาศสอบมาใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2020 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.2 k