สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) รับสมัครเข้าทำงาน
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง 48 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครทางออนไลน์
7 ต.ค. 2563 เวลา 21:11 | อ่าน 1,949
แชร์ไปยัง
line
- ADVERTISEMENT -

สถานะ : -

พนักงานอื่นๆ12 ตำแหน่ง 48 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี รับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต

รับนักศึกษาจบปี 2563

จำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จบการศึกษาปี 2563 สาขาวิศวกรรมการเงิน เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด บัญชี กฎหมาย การจัดการ
- วุไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือตลาดทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เรียนรู้เร็ว มึความมุ่งมั่นในสายอาชีพ
- บริษัทมีการฝึกอบรม และสอนงาน

ลักษณะงาน
ร่วมงานในทีมปฏิบัติการหลักทรัพย์ หรือทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
สมัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=143

ผู้แนะนำการลงทุน ทีมDealing Center

จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
- รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
หากมีประสบการณ์ ผู้แนะนำการลงทุน(IC) Trader หรือ Dealer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
- ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง (บริษัทจะมอบหมายลูกค้าให้ดูแล)
- สามารถออกบูธ / งานสัมมนา (ถ้ามี)
สมัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=112

HERO Marketing (Mkt.Fix Salary)

จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ

- มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ

ลักษณะงาน
- ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า(บริษัทจะจัดสรรกลุ่มลูกค้า และมอบหมายให้ดูแล)

- ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
สมัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=59

Investment Consultant (Global Trading)

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- Bachelor degree in any field (Economics, Finance & Banking background will be preferably considered).
- Good command in English, both written and verbally.
- Proactive, flexible with optimistic mindset.
- Clear communication skill and service attitude.

ลักษณะงาน
- Collect news on global stock markets to deliver brief to clients via call and email.
- Achieve sales targets by maintaining contact with current client list.
- Maximize new client accounts to expand sale opportunities.
- Co-ordinate with other teams and international parties to satisfy clients’ interest.
- Workplace: Head office @Central World, Bangkok
สมัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=141
- ADVERTISEMENT -
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Assistant Analyst)

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะในการเขียนและสื่อสาร สามารถนำเสนองานวิเคราะห์ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- มีทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกลุ่มได้ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มี CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงาน
- วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำประมาณการงบการเงิน และประเมิน- - มูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทด้วยวิธีต่างๆ
- เรียบเรียงเขียนบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอแก่นักลงทุน
สมัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=140

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Receptionist)

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- หากมีประสบการณ์ทางด้านประชาสัมพันธ์, ติดต่อประสานงาน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
- มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point


ลักษณะงาน
- รับสายโทรศัพท์ลูกค้า รวมทั้งรับเรื่อง หรือโอนสายลูกค้าให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
- ต้อนรับ และประสานงานให้กับผู้ที่มาติดต่องานกับทางบริษัท
- คัดแยกจดหมาย หรือเอกสารเพื่อส่งมอบให้กับพนักงานส่งเอกสารไปทำการจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสาร และรายงานที่ได้รับมอบหมาย
สมัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=142

Call Center/Customer Experience

จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้)
- มีทักษะในการสื่อสาร อดทนต่อแรงกดดัน มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

ลักษณะงาน
- ติตต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์(Online) อาทิเช่น การเปิดบัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์,การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เป็นต้น
- ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
- ตอบคำถาม ให้ข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ให้ลูกค้า
- ทำงานในวัน เวลาทำการปกติของบริษัท (ไม่มีการทำงานเป็นกะ)
สมัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=119

Fixed Income Dealer

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. Bachelor degree or higher in Accounting, Finance, Economics, Business or other related field.

2. Minimum of 2 years of experiences in Fixed Income Dealer or Fund Operation preferred.

3. Strong negotiation and good problem-solving skilled.

4. Good knowledge of Fixed Income.

5. Registered bond trader license with ThaiBMA is a must.

6 CFA 1, CISA 1 is preferable

ลักษณะงาน
1. Bond dealing in secondary market.

2. Execute fixed Income instruments.

3. Continuously monitor the downgrade/upgrade of the bonds holdings and write short report.

4. Monitor the bonds situation through daily reviewing the valuation, performance, interest rates, maturity, characteristics and risk parameters.

5. Prepare some documents related to operation team.

6. Other administrative tasks related to securities dealing.

Workplace: Head office @Central World, Bangkok
มัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=139

Investment Research & Product

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
• Master or high caliber Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, Business Administration or related field

• Minimum of 2-year experiences in capital market / Asset Management Company or Wealth management or related field

• CFA Level 1 is a must, CFP is preferable

• Excellent in interpersonal, communication, and presentation skills

• Pleasant personality, Proactive , Goal-driven, and Self-motivated

• Multitasking and Time management is highly required

ลักษณะงาน
• Study investment market in local and foreign funds in various instruments i.e. fixed income, commodities (gold and oil)

• Produce analysis based on the study, market summary and investment strategy and forecasts on a daily and weekly basis.

• Produce investment situation and trend report both in Thai and English.

• Produce Fund’s performance report.

• Asset Allocation Model is also required.Workplace: Head office @Central World, Bangkok

สมัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=138
IT Operation / IT Support

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ทางด้าน H/W , S/W , Network เบื้องต้น
- หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ ( IFIS , IFISD ) และปิดระบบงานหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักการบริการ พร้อมเรียนรู้ มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานกับผู้อื่น
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถทำงานเป็นกะ (เช้าและเย็น ได้รับค่าล่วงเวลาตามปกติ กรณีทำงานเกินเวลา)


ลักษณะงาน
- ปิดระบบงานหลักทรัพย์ประจำวัน พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
- ตรวจเช็ค และ ดูแล ระบบงานภายในบริษัท ( Monitor System )
- แก้ไขปัญหา H/W , S/W เบื้องต้นภายในบริษัท
- ให้คำปรึกษา User เพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานการตรวจเช็คและการแก้ไขปัญหา ส่งให้กับผู้บังคับบัญชา
สมัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=137

HERO Trainer (E-Biz_MKT Sales)

จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทางด้านวิทยากรฝึกอบรม หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินการลงทุน
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ดี
- บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม


ลักษณะงาน
- สอน/บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Program Trading (Finansia HERO) ของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับทีมการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
- ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอน/บรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สมัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=114

ผู้แนะนำการลงทุน (สนง.ใหญ่/สาขา กทม.และปริมณฑล)

จำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ

ลักษณะงาน
- ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง
สมัคร https://www.fnsyrus.com/th/job/apply.aspx?id=11

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ
-

 

- ADVERTISEMENT -

 
ประกาศสอบมาใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.0 k