สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
18 พ.ย. 2563 เวลา 17:12 | อ่าน 1,063
แชร์ไปยัง
line
- ADVERTISEMENT -

สถานะ : รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

- ผ่าน ก ก.พ7 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี ป.โท รับสมัคร : ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์

ประเภท: พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เงินเดือน: ปริญญาตรี 20,280 บาท และปริญญาโท 23,760 บาท
จำนวน: 17 อัตรา ได้แก่

1. สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
- ADVERTISEMENT -
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
5. สังกัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วิศวกร จำนวน 5 อัตรา
6. สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
7. สังกัด สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
8. สังกัด วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564

เงื่อนไขการสอบ: สถาบันจัดสอบเอง แต่ถ้าผู้สมัครมีผลการสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. สามารถยื่นผลการสอบแทนได้
เว็บไซต์: http://www.hr.kmitl.ac.th/2020/11/16/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื-3/
ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.hr.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2020/11/ใบสมัคร-Application-form-2021.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 13 ม.ค. 2564 ทาง www.hr.kmitl.ac.th
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ
-

 

- ADVERTISEMENT -

 
ประกาศสอบมาใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.0 k