สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564

18 พ.ย. 2563 เวลา 17:12 | อ่าน 1,927
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว ✅


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


✅ ผ่าน ก ก.พ7 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี ป.โท รับสมัคร : ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์

ประเภท: พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เงินเดือน: ปริญญาตรี 20,280 บาท และปริญญาโท 23,760 บาท
จำนวน: 17 อัตรา ได้แก่

1. สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
5. สังกัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วิศวกร จำนวน 5 อัตรา
6. สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
7. สังกัด สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
8. สังกัด วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน จำนวน 7 ตำแหน่ง 17 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค. 2564

เงื่อนไขการสอบ: สถาบันจัดสอบเอง แต่ถ้าผู้สมัครมีผลการสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. สามารถยื่นผลการสอบแทนได้
เว็บไซต์: http://www.hr.kmitl.ac.th/2020/11/16/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื-3/
ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.hr.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2020/11/ใบสมัคร-Application-form-2021.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 13 ม.ค. 2564 ทาง www.hr.kmitl.ac.th

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 173
• 511

สมัครตอนนี้

5,038