สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบเพือ่ จ้างเหมาปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 300 อัตรา (ประชาชนทั่วไป นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2563
2 ธ.ค. 2563 เวลา 18:13 | อ่าน 483
แชร์ไปยัง
line
- ADVERTISEMENT -

สถานะ : รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ300 อัตรา วุฒิ : ประชาชนทั่วไป นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รับสมัคร : ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 300 อัตรา (ประชาชนทั่วไป นักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 300 อัตรา (ประชาชนทั่วไป นักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2563
- ADVERTISEMENT -
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 300 อัตรา (ประชาชนทั่วไป นักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 300 อัตรา (ประชาชนทั่วไป นักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 300 อัตรา (ประชาชนทั่วไป นักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 300 อัตรา (ประชาชนทั่วไป นักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 300 อัตรา (ประชาชนทั่วไป นักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 300 อัตรา (ประชาชนทั่วไป นักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2563

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก 14 ธ.ค. 2563 ทาง www.ubu.ac.th
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

 

- ADVERTISEMENT -

 
ประกาศสอบมาใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.0 k