กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564

9 ก.พ. 2564 เวลา 22:18 | อ่าน 10,564
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว ✅


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : ข้าราชการ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 4,000 กว่าอัตรา

วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. ป.ตรี

ช่องทางรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564

กลุ่มภาคเหนือ เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 14 ตำแหน่ง 157 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3rAueeb
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 53 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3q3q6Ty
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 เอกสาขาวิชา 47 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/36WJwlo

กลุ่มภาคเหนือ เขต 2


ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 22 ตำแหน่ง 308 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3aQQ3zd
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง 82 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/36XZTOH
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน - อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3p8lLNE

กลุ่มภาคกลาง เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/36WaREx
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 62 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3tFqJoH
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 17 ตำแหน่ง 141 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/2Z29Lmq

กลุ่มภาคกลาง เขต 2

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 22 ตำแหน่ง 441 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3aSf5hs
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 85 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3cX5Jnd
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 20 ตำแหน่ง 164 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3a3vvVl

กลุ่มภาคกลาง เขต 3

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง 250 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/36ZhExb
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 19 ตำแหน่ง 61 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/2OhJWMR
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 13 ตำแหน่ง 106 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3ry8Ypt

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 16 ตำแหน่ง 208 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3q4QxrT
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 55 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/2N7Q5Lc
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 9 ตำแหน่ง 63 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3q4cck1

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง 222 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3rECeem
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/2YXaWDD
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 ตำแหน่ง 44 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3rCR6cS

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง 150 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3tFFEiA
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 54 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3rBOwnv
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 ตำแหน่ง 48 อัตราคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3cVgQ01

กลุ่มภาคใต้ เขต 1

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง 389 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3cWzhS0
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 55 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3tICta0
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 21 ตำแหน่ง 191 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3jvoaRs

กลุ่มภาคใต้ เขต 2

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง 424 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3jxfmdL
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 59 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/3a3MJSs
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 16 ตำแหน่ง 142 อัตราคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
https://bit.ly/2YZNSUH
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เขตทั่วไประเทศ บรรจุ 4,000 กว่าอัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 มี.ค. 2564
สมัครสอบได้ทาง http://www.dlaapplicant2564.com/

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบในวันที่ 5 เม.ย. 2564 ทาง http://www.dlaapplicant2564.com/

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 207
• 71

สมัครตอนนี้

782