กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการเฉพาะกิจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2564

17 มิ.ย. 2564 เวลา 10:07 | อัพเดทล่าสุด 8 ก.ค. 2564 เวลา 19:37
ประกาศผลสอบแล้ว ✅


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : พนักงานราชการ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 406 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

ช่องทางรับสมัคร : ด้วยตนเอง


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24-30 มิ.ย. 2564
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังจากคพร. จัดเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 406 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1,000 อัตรา ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา ซึ่งจะบรรจุไปปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด ทั้งนี้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการส่วนราชการได้มอบอำนาจให้หน่วยงานประจำจังหวัดดำเนินการ โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#สนงจังหวัด
เปิดรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ #จ้าง1ปี
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน หลายสิบอัตรา


รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.พังงา)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637613657050810846.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ตรัง)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610731548661694.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 7 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.นครศรีธรรมราช)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608404196868959.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.อำนาจเจริญ)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608345906044914.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สิงห์บุรี)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637607556737627063.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ชลบุรี)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637607554938404153.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.กระบี่)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637607549842022657.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สงขลา)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637607548808123521.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ราชบุรี)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637607321529453925.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ชุมพร)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637606678576349111.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.กำแพงเพชร)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637606677740361295.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ระนอง)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637606676590435523.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ปัตตานี)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637604946998508523.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.นครสวรรค์)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637604898158675044.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.พัทลุง)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637602336301065171.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.หนองบัวลำภู)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637602267986637809.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ปราจีนบุรี)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637602267188772174.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.นครนายก)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637602266298971280.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 7 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637601404001190668.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สตูล)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637600631430382145.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.พะเยา)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637600629970348636.pdf
รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.อุทัยธานี)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637600413330527547.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.กาฬสินธุ์)
หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637600412430746083.pdf

- ประจำจังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 อัตรา
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637599759454747992.pdf
- ประจำจังหวัดยะลา จำนวน 4 อัตรา
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637599745163550582.pdf
- ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 อัตรา
วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637599593413550979.pdf

- ประจำจังหวัดระยอง จำนวน 7 อัตรา
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637599521571641857.pdf

- ประจำจังหวัดนครปฐม 6 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637598940214510131.pdf

- ประจำจังหวัดสกลนคร 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637598938063177081.pdf

- ประจำจังหวัดสมุทรสาคร 7 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637598936279325051.pdf

- ประจำจังหวัดเพชรบุรี 6 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637598935373203224.pdf

- ประจำจังหวัดลพบุรี 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637598934411948243.pdf

- ประจำจังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637598721014752622.pdf

- ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637598718981726339.pdf

- ประจำจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637598716269401203.pdf

- ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637598619396560393.pdf
- ประจำจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596326676455214.pdf

- ประจำจังหวัดหนองคาย จำนวน 4 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596324157041112.pdf

- ประจำจังหวัดพิจิตร จำนวน 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596321778015039.pdf

- ประจำจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596318827936304.pdf

- ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596309833871873.pdf

- ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596304900849721.pdf

- ประจำจังหวัดนครพนม จำนวน 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596300516848970.pdf
- ประจำจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596281214314928.pdf
- ประจำจังหวัดสุราษฎร์ จำนวน 7 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596280135643232.pdf

- ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596268860608337.pdf

- ประจำจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596199086197469.pdf

- ประจำจังหวัดนครราชสีมา 8 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596141419179104.pdf

- ประจำจังหวัดตราด 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596130004516222.pdf

- ประจำจังหวัดพิษณุโลก 6 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596123802161468.pdf

- ประจำจังหวัดนนทบุรี 6 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596114189371648.pdf

- ประจำจังหวัดนราธิวาส 4 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596109382926735.pdf

- ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596090484905830.pdf
- ประจำจังหวัดพังงา 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596088574806579.pdf

- ประจำจังหวัดขอนแก่น 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596054394931602.pdf

- ประจำน่าน 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637595178830782197.pdf

- ประจำอุตรดิตถ์ 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637595177920030105.pdf

- ประจำกาญจนบุรี 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637595175656090615.pdf
- ประจำจันทบุรี 6 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637594541932983726.pdf

- ประจำยโสธร 3 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637594518921947570.pdf

- ประจำมหาสารคาม 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637594463238292648.pdf

- ประจำเชียงใหม่ 6 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637594396481124356.pdf

- ประจำเชียงราย 5 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637594337565024548.pdf

- ประจำลำปาง 6 อัตรา
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637593556553373237.pdf

่- ประจำนนทบุรี 6 อัตรา
https://www.facebook.com/192989860886481/posts/1847876618731122/


รวบรวมโดย เพจฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 1 ก.ค. 2564

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ทั้งหมดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พนักงานราชการเฉพาะกิจความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 21
• 21

สมัครตอนนี้

435