สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1,218 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 9-16 ก.ค. 2564

2 ก.ค. 2564 เวลา 15:43 | อ่าน 2,637 | อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2564 เวลา 14:12
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ1,218 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

กระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1,218 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 9-16 ก.ค. 2564


รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดอุทัยธานี
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637608407378160918.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608584638429626.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดสระแก้ว
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611719787885745.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : จังหวัดกระบี่
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612717135520767.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดนครราชสีมา
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611025636542559.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610825420220841.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : จังหวัดปัตตานี
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637609176659701305.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : จังหวัดพิจิตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610819058856991.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสตูล
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611643301870995.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611787285866409.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสตูล
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611643301870995.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608467327559828.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : จังหวัดเลย
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608368849847225.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง 1.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608347218369975.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608391421178231.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดชุมพร
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608525552170085.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดตรัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 256
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608551636592028.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 38 อัตรา
ตำแหน่ง 1. นักวิชาการแรงงาน 2. พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4. นักวิชาการอุตสาหกรรม 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : จังหวัดพังงา
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637613367558492833.pdf


รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดนครนายก
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637608169813663006.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดเลย
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608368849847225.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608347218369975.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ
หน่วยงาน : จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637607275043625087.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดนครสวรรค์
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637608365416400843.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ
หน่วยงาน : จังหวัดนราธิวาส
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637619622870636222.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 2.ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3. ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608425156607787.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง 1.ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 2.ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3. ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637608365416400843.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดสุรินทร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608349533262379.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : จังหวัดสุรินทร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637602137652693134.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป2.นักพัฒนาชุมชน
หน่วยงาน : จังหวัดเลย
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608365405670229.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป2.นักพัฒนาชุมชน3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608362341484968.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610817866048767.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608405480402373.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดสุโขทัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608418331897436.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 2. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดระยอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608405465361512.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (5 อัตรา) นักพัฒนาชุมชน (5 อัตรา) พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5 อัตรา)
หน่วยงาน : จังหวัดลำพูน
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611080670110299.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดพิษณุโลก
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611618450059553.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง ) พนักงานบริหารงานทั่วไป 2) นักพัฒนาชุมชน 3) พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดเพชรบุรี
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610757263962526.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป 2.นักพัฒนาชุมชน3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608362341484968.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1) พนักงานบริหารงานทั่วไป 2) นักพัฒนาชุมชน 3) พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดยโสธร
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610780523412890.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป, นักพัฒนาชุมชน, พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดเชียงใหม่
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611745659835536.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดตราด
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610828186589068.pdf
รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (6 อัตรา), นักพัฒนาชุมชน (6 อัตรา), พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (6 อัตรา)
หน่วยงาน : จังหวัดตาก
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610909387643502.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 2. นักพัฒนาชุมชน 3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611047044987052.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 2. นักพัฒนาชุมชน 3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดพัทลุง
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610753399491490.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง 1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 2. นักพัฒนาชุมชน 3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดนครพนม
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610981830396991.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 2. นักพัฒนาชุมชน 3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดนนทบุรี
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612728297769211.pdf

ค้นเฉพาะ จังหวัดน่าน รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 2. นักพัฒนาชุมชน 3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดน่าน
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608464348949461.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 2. นักพัฒนาชุมชน 3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดบึงกาฬ
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637611838754940271.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์, กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์, กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานป้องกันและ
หน่วยงาน : จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608503461816589.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 2.นักพัฒนาชุมชน จำนวน 5 ตำแหน่ง 3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 ตำแหน่ง
หน่วยงาน : จังหวัดปทุมธานี
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608331883762886.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611554842381402.pdf อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน และ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดแพร่
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป, นักพัฒนาชุมชน, พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดมหาสารคาม
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608343939632442.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง 1.พนักงานบริหารงานทั่วไป 2.นักพัฒนาชุมชน 3.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดมุกดาหาร
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608131945717083.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ
หน่วยงาน : จังหว้ดอ่างทอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608332259944402.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป / นักพัฒนาชุมชน /พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608346795935813.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป, นักพัฒนาชุมชนม, พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637608379950002117.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดขอนแก่น
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610856428014385.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป / นักพัฒนาชุมชน / พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดจันทบุรี
วันที่เริ่ม : วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612493674849547.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป / นักพัฒนาชุมชน / พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดชลบุรี
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608282408543065.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดชัยนาท
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608338286719114.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นักพัฒนาชุมชน, พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : ศาลากลางจังหวัดยะลา
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637607639424846501.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นักพัฒนาชุมชน, พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608486808754088.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดลพบุรี
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610880248106816.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน : จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611635564718455.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นักพัฒนาชุมชน, พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637608286390190802.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พนักงานราชการเฉพาะกิจ


ความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 117
• 137

สมัครตอนนี้

5,002