กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดสอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Advertisement

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พ.ย. 2564

1 พ.ย. 2564 เวลา 12:30 | อ่าน 1,627
แชร์ไปยัง
line
ประกาศผลสอบแล้ว
Advertisement


พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ธนาคารไม่ต้องผ่าน ก ก.พ20 อัตรา วุฒิ : ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกตามประกาศรับสมัครที่ 64/41
วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา ดังนี้

พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้จัดการโรงงาน (ตำแหน่ง นักวิจัย) ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย (หป.สป.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน ประจำสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (สยศ.) จำนวน 2 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน ประจำกองพัฒนาระบบงาน (กพร.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ประจำสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง ประจำกองการเงินและบัญชี (กงบ.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ประจำกองบริหารบุคคล (กบค.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำกองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำกองประชาสัมพันธ์(กปส.) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดสมัครตามเอกสารแนบ)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พ.ย. 2564
Advertisement
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พ.ย. 2564

Advertisement

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ


This tag :
ประกาศทั้งหมดหน่วยงานนี้
พนักงานรัฐวิสาหกิจ


ความรู้งานราชการ

• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ

กำลังรับสมัคร

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news