กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดสอบ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พ.ย. 2564

1 พ.ย. 2564 เวลา 12:30
ประกาศผลสอบแล้ว


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 20 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ช่องทางรับสมัคร : ด้วยตนเอง


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกตามประกาศรับสมัครที่ 64/41
วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา ดังนี้

พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้จัดการโรงงาน (ตำแหน่ง นักวิจัย) ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย (หป.สป.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน ประจำสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (สยศ.) จำนวน 2 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน ประจำกองพัฒนาระบบงาน (กพร.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ประจำสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง ประจำกองการเงินและบัญชี (กงบ.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ประจำกองบริหารบุคคล (กบค.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำกองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำกองประชาสัมพันธ์(กปส.) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดสมัครตามเอกสารแนบ)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พ.ย. 2564
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พ.ย. 2564

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ


This tag :
ทั้งหมดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พนักงานรัฐวิสาหกิจความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 112
• 227

สมัครตอนนี้

1.1K