สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ
รวมลิงค์เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2566

รวมลิงค์ประกาศสอบครูผู้ช่วย 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนรวม 6,759 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2566

24 พ.ค. 2566 เวลา 19:34 | อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2566 เวลา 11:34
ประกาศผลสอบแล้ว ✅


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ครูผู้ช่วย


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : ข้าราชการ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 6,759 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

ช่องทางรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต


รวมลิงค์ประกาศสอบครูผู้ช่วย 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนรวม 6,759 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2566


จังหวัดจันทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

จังหวัดชุมพร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒จังหวัดเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖จังหวัดเชียงราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒จังหวัดภูเก็ต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจังหวัดตราด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
จังหวัดนครนายก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกจังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒จังหวัดนครศรีธรรมราช


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
จังหวัดนนทบุรี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (เพิ่มเติม) ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (เพิ่มเติม) ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (เพิ่มเติม) (คส.09.10)

จังหวัดปราจีนบุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑, ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓, ๔

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม)จังหวัดพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองจังหวัดเพชรบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
จังหวัดระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองจังหวัดระยอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒จังหวัดลพบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑จังหวัดลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๒จังหวัดสงขลา


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลจังหวัดสระแก้ว 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓จังหวัดสุรินทร์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒จังหวัดอ่างทอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญจังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบฯสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (คส.09.10)สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งผู้สมัครดังนี้
**ผู้สมัครสอบแข่งขันที่สมัครสอบในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน ที่ สพฐ. กำหนด ให้ดาวน์โหลด แบบ คส.09.10 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ใต้ช่อง Upload ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู**


สมัครสอบได้ทาง https://obec66.thaijobjob.com/

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 13 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ภายในวันที่ 3 ก.ค. 2566

ประกาศผลการสอบแข่งขันได้ภายในเดือน ก.ค. 2566

วันเวลาประกาศผลสอบ

28 มิ.ย. 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-
ติดตามประกาศ | สมัครออนไลน์

This tag :
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการ
ครูผู้ช่วยความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 410
• 37

สมัครตอนนี้

670