สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบ
กรุงเทพมหานคร เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว

กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 74 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ใช้วุฒิ, ม.3 ม.6 ) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 10-31 ม.ค. 2567

10 ม.ค. 2567 เวลา 19:11 | อ่าน 8,148
แชร์ไปยัง
L
ประกาศผลสอบแล้ว


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานทั่วไป
2. นายท้ายเรือ
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
4. พนักงานประจำรถ
5. พนักงานสถานที่
6. พนักงานสวนสาธารณะ
7. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
8. อาสาสมัครคนพิการ
9. พนักงานขับรถยนต์
10. พี่เลี้ยง


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 74 อัตรา

วุฒิการศึกษา : บางตำแหน่งไม่ใช้วุฒิ, ม.3 ม.6

ช่องทางรับสมัคร : ทางอีเมล


นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักงานเขตคลองสามวา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 24 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกติดตั้งไฮโรลิก) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถอเนกประสงค์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2548 0326 หรือโทร. 5107

สำนักงานเขตสาทร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2567 ในวันเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205-7
สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดรับสมัครงานดังนี้

1. เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ 1.อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 อัตราค่าจ้างวันละ 363 บาท 2.อาสาสมัครคนพิการ โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 อัตราค่าจ้างวันละ 363 บาท คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 12 – 19 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7422

2. เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนวันละ 480 บาท คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 12 – 19 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7422

3. เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ได้แก่
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 2. พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7349

สำนักงานเขตหลักสี่ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) ตำแหน่งพี่เลี้ยง (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท โดยปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก และเด็กวัยก่อนเข้าเรียน หรือดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้รับการสงเคราะห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และ มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 5 ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 982 2093 หรือ 095 902 0783 หรือทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ หัวข้อ “รับสมัครงาน”

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ


This tag :
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ลูกจ้างชั่วคราว
หางานกรุงเทพความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 330
• 71

สมัครตอนนี้

905