กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดสอบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-27 ก.พ. 2567

21 ก.พ. 2567 เวลา 21:18 | อ่าน 3,138
แชร์ไปยัง
L
ประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้ว/ติดตามผลสอบ


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
2. เจ้าหน้าที่คดี
3. เจ้าหน้าที่บังคับคดี
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. เจ้าหน้าที่บัญชี


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 22 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

ช่องทางรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 22 อัตรา
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี ฝ่ายคดี ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี กลุ่มงานขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1 จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครสอบ
- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20– 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนฯ www.studentloan.or.th และเว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

- กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อ – นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

- พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในภายหลัง

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้

- ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลาทำการ

ของธนาคารและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

- ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยจะกำหนดเลขประจำตัวผู้สมัครตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงิน และเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร พร้อมบัตรประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่เว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ”

- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบในวันที่ 6 มี.ค. 2567 ทาง https://slf.thaijobjob.com

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

ไฟล์ประกาศสอบ ประกาศกองทุนฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ.pdf

This tag :
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว
หางานกรุงเทพความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 330
• 71

สมัครตอนนี้

905