กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดสอบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 15-23 ก.พ. 2567

21 ก.พ. 2567 เวลา 21:39 | อ่าน 4,780
แชร์ไปยัง
L
ประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้ว/ติดตามผลสอบ


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : พนักงานอื่นๆ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 3 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

ช่องทางรับสมัคร : ทางอีเมล


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานให้กู้ยืม ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 1 อัตรา

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 1 อัตรา

3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานกำกับสถานศึกษา ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานให้กู้ยืม ฝ่ายกู้ยืม
- วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติตามกระบวนการให้กู้ยืมใหม่

- กำกับ และติดตามสถานศึกษา จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกู้ยืมของสถานศึกษา ในระบบ DSL เพื่อเตรียมความพร้อมในการกู้ยืมประจำปีการศึกษา

- วางแผน พัฒนากระบวนการให้กู้ยืมให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด

- ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

- ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินงานของกองทุนฯ ในอนาคต

- ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานในระบบ DSL ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุนฯ

- ติดต่อประสานงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ ฝ่ายกู้ยืม
- รวบรวม วิเคราะห์ มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการให้กู้ยืม

- ร่วมจัดทำคำของบประมาณการให้กู้ยืม

- จัดทำข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม

- ร่วมจัดทำแผนงาน ยุทธศาสตร์ ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา อว. สอศ. สช. เป็นต้น

- งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานกำกับสถานศึกษา ฝ่ายกู้ยืม
- งานจัดประชุมอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ

- วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของกลุ่มงานกำกับสถานศึกษา

- งานติดตามสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ

- กำกับ ติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ

- งานลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ

- งานการจัดประชุมสัมมนากองทุนฯ

- ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินงานกองทุนฯ ในอนาคต

- ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานในระบบ DSL ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุนฯ

- ติดต่อประสานงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

การรับสมัคร
- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

6 มี.ค. 2567

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ


This tag :
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พนักงานกองทุน
หางานกรุงเทพความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 330
• 71

สมัครตอนนี้

905