สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ
รวมลิงค์ประกาศสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติ 2567

รวมลิงค์ประกาศสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติ 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 รวมประมาณ 6,759 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-14 พ.ค. 2567

1 พ.ค. 2567 เวลา 13:32 | อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2567 เวลา 13:15
ประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้ว/ติดตามผลสอบ


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ครูผู้ช่วย


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : ข้าราชการ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 6,759 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

ช่องทางรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต


กรุงเทพมหานคร


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


จังหวัดกระบี่


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


จังหวัดกาญจนบุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


จังหวัดกำแพงเพชร


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


จังหวัดขอนแก่น


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น


จังหวัดจันทบุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ตัวอย่างใบประกอบวิชาชีพครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด


จังหวัดฉะเชิงเทรา


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2


จังหวัดชลบุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง


จังหวัดชัยนาท


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

จังหวัดชุมพร


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2


จังหวัดเชียงราย


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


จังหวัดเชียงใหม่


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่


จังหวัดตรัง


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่


จังหวัดตราด


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด


จังหวัดตาก


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2จังหวัดนครนายก


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกจังหวัดนครปฐม


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมจังหวัดนครพนม


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมจังหวัดนครราชสีมา


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราช


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชจังหวัดนครสวรรค์


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์จังหวัดนนทบุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2จังหวัดนราธิวาส


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2จังหวัดน่าน


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2จังหวัดบึงกาฬ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จังหวัดปทุมธานี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปราจีนบุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกจังหวัดปัตตานี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพะเยา


จังหวัดพังงา


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองจังหวัดพัทลุง


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2จังหวัดพิจิตร


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 แนบท้ายประกาศจังหวัดพิษณุโลก


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์จังหวัดเพชรบุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จังหวัดภูเก็ต


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจังหวัดมหาสารคาม


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3จังหวัดมุกดาหาร


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนจังหวัดยโสธร


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2จังหวัดยะลา


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยะลาจังหวัดร้อยเอ็ด


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3จังหวัดระนอง


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง หนังสือขออนุญาตไปสอบจังหวัดระยอง


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2จังหวัดราชบุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีจังหวัดลพบุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2จังหวัดลำปาง


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3จังหวัดลำพูน


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2จังหวัดเลย


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตัวอย่างหนังสืออนุญาต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตสำหรับข้าราชการอื่น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภูจังหวัดศรีสะเกษ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรจังหวัดสกลนคร


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครจังหวัดสงขลา


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลจังหวัดสตูล


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจังหวัดสมุทรปราการ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสงคราม


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาคร


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงครามจังหวัดสระแก้ว


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2จังหวัดสระบุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีจังหวัดสิงห์บุรี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีจังหวัดสุโขทัย


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2จังหวัดสุพรรณบุรี


https://drive.google.com/file/d/1R6CvO5i2wBigBkyP69vLCIEga42C7FDX/view?usp=sharing" rel="noopener noreferrer" target="_blank">คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แก้ไขประกาศรับสมัคร ( 1 พฤษภาคม 2567 )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แก้ไขประกาศรับสมัคร ( 3 พฤษภาคม 2567 )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรจังหวัดหนองคาย


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภู


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2จังหวัดอำนาจเจริญ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญจังหวัดอุดรธานี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีจังหวัดอุตรดิตถ์


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2จังหวัดอุทัยธานี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2จังหวัดอุบลราชธานี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

24 พ.ค. 2567 ทาง https://obec67.thaijobjob.com/

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

ติดตามประกาศ | สมัครออนไลน์

This tag :
ทั้งหมดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการ
หางานกรุงเทพ
หางานกระบี่
หางานกาญจนบุรี
หางานกาฬสินธุ์
หางานกำแพงเพชร
หางานขอนแก่น
หางานฉะเชิงเทรา
หางานชลบุรี
หางานชัยภูมิ
หางานชุมพร
หางานเชียงราย
หางานเชียงใหม่
หางานตรัง
หางานตราด
หางานตาก
หางานนครนายก
หางานนครปฐม
หางานนครพนม
หางานนครราชสีมา
หางานนครศรีธรรมราช
หางานนครสวรรค์
หางานนนทบุรี
หางานนราธิวาส
หางานน่าน
หางานบึงกาฬ
หางานบุรีรัมย์
หางานปทุมธานี
หางานประจวบคีรีขันธ์
หางานปราจีนบุรี
หางานปัตตานี
หางานอยุธยา
หางานพะเยา
หางานพังงา
หางานพัทลุง
หางานพิจิตร
หางานพิษณุโลก
หางานเพชรบุรี
หางานเพชรบูรณ์
หางานแพร่
หางานภูเก็ต
หางานมหาสารคาม
หางานมุกดาหาร
หางานแม่ฮ่องสอน
หางานยโสธร
หางานยะลา
หางานร้อยเอ็ด
หางานระนอง
หางานระยอง
หางานราชบุรี
หางานลพบุรี
หางานลำปาง
หางานลำพูน
หางานเลย
หางานศรีสะเกษ
หางานสกลนคร
หางานสงขลา
หางานสตูล
หางานสมุทรปราการ
หางานสมุทรสงคราม
หางานสมุทรสาคร
หางานสระแก้ว
หางานสระบุรี
หางานสิงห์บุรี
หางานสุพรรณบุรี
หางานสุโขทัย
หางานสุราษฎร์ธานี
หางานสุรินทร์
หางานหนองคาย
หางานหนองบัวลำภู
หางานอ่างทอง
หางานอำนาจเจริญ
หางานอุดรธานี
หางานอุตรดิตถ์
หางานอุทัยธานี
หางานอุบลราชธานีความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


HOT TAG : เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

ประกาศสอบมาใหม่


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ประกาศรับสมัครได้รับความสนใจมาก


--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 146
• 272

สมัครตอนนี้

1.0K