ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง
10 ตำแหน่ง 61 อัตรา
วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 26 ธ.ค.60 – 8 ม.ค.61 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 100 ครั้ง
กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
14 ตำแหน่ง 25 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 4-12 ม.ค. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 18 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 219 ครั้ง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
วุฒิ ประถมขึ้นไป, ป.โท
รับสมัครระหว่าง 19-28 ธ.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 63 ครั้ง
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
17 ตำแหน่ง 46 อัตรา
วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 27 ธ.ค. 60 – 8 ม.ค. 61 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 10 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 247 ครั้ง
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก
1,980 นาย
วุฒิ ม.ปลาย ปวช.
รับสมัครระหว่าง 15 ธ.ค. 60 – 28 ม.ค.61 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 42 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 142 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
1
#เก็งแนวข้อสอบกลุ่มวิชาคหกรรม ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร
1 0
-
 
14 ธ.ค. เวลา 21:29 น.
       
2
#เก็งแนวข้อสอบกลุ่มวิชาดนตรีสากล ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร
1 0
-
 
14 ธ.ค. เวลา 21:29 น.
       
3
#เก็งแนวข้อสอบกลุ่มวิชาภาษาไทย ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร
1 0
-
 
14 ธ.ค. เวลา 21:28 น.
       
4
#เก็งแนวข้อสอบกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร
1 0
-
 
14 ธ.ค. เวลา 21:27 น.
       
5
#เก็งแนวข้อสอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร
1 0
-
 
14 ธ.ค. เวลา 21:27 น.
       
6
#เก็งแนวข้อสอบกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร
1 0
-
 
14 ธ.ค. เวลา 21:27 น.
       
7
#เก็งแนวข้อสอบครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร ภาค ก. กรุงเทพมหานคร
1 0
-
 
14 ธ.ค. เวลา 21:26 น.
       
8
แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
3 0
-
 
13 ธ.ค. เวลา 0:09 น.
       
9
#เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
11 0
-
 
6 ธ.ค. เวลา 18:39 น.
       
10
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9 0
-
 
6 ธ.ค. เวลา 18:39 น.
       
11
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9 0
-
 
6 ธ.ค. เวลา 18:39 น.
       
12
#เก็งแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8 0
-
 
6 ธ.ค. เวลา 18:38 น.
       
13
แนวข้อสอบ นักวิชาการประมง กรมประมง
8 0
-
 
5 ธ.ค. เวลา 1:00 น.
       
14
#แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมชลประทาน
10 0
-
 
2 ธ.ค. เวลา 18:46 น.
       
15
#แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมชลประทาน
9 0
-
 
2 ธ.ค. เวลา 18:46 น.
       
16
#แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมชลประทาน
9 0
-
 
2 ธ.ค. เวลา 18:45 น.
       
17
#แนวข้อสอบนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กรมชลประทาน
9 0
-
 
2 ธ.ค. เวลา 18:45 น.
       
18
คุ่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) กรมวิชาการเกษตร
10 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:25 น.
       
19
คุ่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
10 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:25 น.
       
20
คุ่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) กรมวิชาการเกษตร
11 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:25 น.
       
21
คุ่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
11 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:20 น.
       
22
คุ่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
8 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:20 น.
       
23
คุ่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
12 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:19 น.
       
24
คุ่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
10 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:19 น.
       
25
คุ่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
11 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:19 น.
       
หน้า 1[ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]