ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ
ครั้งแรกจำนวน 99 อัตรา
วุฒิ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
รับสมัครระหว่าง 2-26 เม.ย. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
*ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 10 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 125 ครั้ง
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ
ครั้งแรกจำนวน 8 อัตรา
วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
รับสมัครระหว่าง 2-26 เม.ย. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
*ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 10 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 67 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 29 มี.ค. – 17 เม.ย. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 69 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
8 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 29 มี.ค. – 17 เม.ย. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 46 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
8 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 29 มี.ค. – 17 เม.ย. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 32 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
1
แนวข้อสอบพนักงานบริการ กรมธนารักษ์
2 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:05 น.
       
2
แนวข้อสอบพนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:05 น.
       
3
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมธนารักษ์
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:05 น.
       
4
แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมธนารักษ์
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:04 น.
       
5
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานดูเงิน กรมธนารักษ์
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:04 น.
       
6
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:04 น.
       
7
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:04 น.
       
8
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:03 น.
       
9
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:03 น.
       
10
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง กรมธนารักษ์
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:03 น.
       
11
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:02 น.
       
12
แนวข้อสอบสถาปนิก กรมธนารักษ์
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:02 น.
       
13
แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:47 น.
       
14
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:46 น.
       
15
แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:46 น.
       
16
แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:46 น.
       
17
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ปริญญาโท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:45 น.
       
18
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:45 น.
       
19
แนวข้อสอบนักออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:45 น.
       
20
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:45 น.
       
21
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:44 น.
       
22
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:44 น.
       
23
แนวข้อสอบวิศวกรวัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:44 น.
       
24
แนวข้อสอบพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:43 น.
       
25
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:43 น.
       
หน้า 1[ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]