สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 48 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการแพทย์ รับสมัครระหว่าง 1-22 ก.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 29 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 19 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับโอน ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา วุฒิ ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญการ รับสมัครระหว่าง 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 213 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับโอนข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา วุฒิ ประเภทปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ชำนาญการ รับสมัครระหว่าง 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 377 ครั้ง)
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 28 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ทางการแพทย์ รับสมัครระหว่าง 17 – 27 มี.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,224 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,485 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563 500,000 ที่นั่ง วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 6-27 ก.พ. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ รอประกาศผลสอบ อ่านแล้ว 3,347 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 249 ตำแหน่ง 958 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 4,161 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 50 คน วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 19 ธ.ค. 62 – 21 ม.ค. 63
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 668 ครั้ง)
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสรรหาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ริหาร 12,778 อัตรา วุฒิ - รับสมัครระหว่าง 30 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2562
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 17,800 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 18 คุณวุฒิ 170 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 พ.ย. 2562
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,793 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับโอนข้าราชการ 6 อัตรา วุฒิ - รับสมัครระหว่าง 1-20 ต.ค. 2562
รับสมัคร ด้วยตนเอง -
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 790 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 100 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-21 มิ.ย. 2562
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,176 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...