กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-15 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 10 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 61 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-12 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 66 ครั้ง)
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 พ.ค. - 5 มิ.ย. – 1 ก.ค. 256
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 174 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 20 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 172 ครั้ง)
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 1-8 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 84 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 82 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-8 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 348 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 18 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 466 ครั้ง)
สำนักงานทางหลวงที่ 9 กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 1-8 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 283 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 11 ตำแหน่ง 55 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 394 ครั้ง)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 427 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-25 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 678 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 - 26 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 725 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...