โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 215 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 71 ครั้ง)
อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง ตำบลละ 1 อัตรา รวม 17 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 178 ครั้ง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง 1-10 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 203 ครั้ง)
สำนักงานเขตสาทร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 1-15 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 258 ครั้ง)
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 19-26 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,563 ครั้ง)
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 5-15 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 123 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พ.ค
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 373 ครั้ง)
ด่านศุลกากรหนองคาย รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 18 - 29 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 12 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 390 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา วุฒิ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-28 เม.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 269 ครั้ง)
โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ผู้ช่วย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-22 เม.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 254 ครั้ง)
โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-24 เมษายน 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 303 ครั้ง)
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 มี.ค. – 17 เม.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 287 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...