ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 5-26 พ.ค. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 216 ครั้ง)
ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ 1,200 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง -
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ - อ่านแล้ว 1,609 ครั้ง)
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัคร คนขับและลำเลียง 175 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง -
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ - อ่านแล้ว 1,553 ครั้ง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิกาค เขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 93 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 23 – 27 มี.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 973 ครั้ง)
การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 มี.ค. – 7 เม.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,413 ครั้ง)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 มี.ค. – 16 เม.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 988 ครั้ง)
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงานการไฟฟ้า 973 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-18 มี.ค. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,315 ครั้ง)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 16 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 24 ก.พ. – 9 มี.ค. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,073 ครั้ง)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 4 ตำแหน่ง หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ก.พ. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 716 ครั้ง)
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็น นักเรียนช่างไฟฟ้า 128 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 10-22 ก.พ. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,520 ครั้ง)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดสอบบรรจุพนักงาน หลายอัตรา วุฒิ ปวช.ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง ในเร็วๆ นี้
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ - อ่านแล้ว 1,549 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2563 500,000 ที่นั่ง วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 6-27 ก.พ. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ รอประกาศผลสอบ อ่านแล้ว 3,337 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...