เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 31 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. หรือ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-15 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 26 ครั้ง)
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครเฉพาะคนในภูมิลำเนา เข้าทำงาน 70 คน วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 28-30 พ.ค. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 29 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง 32 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-19 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 12 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 91 ครั้ง)
เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 4-12 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 96 ครั้ง)
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 20 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 25 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 239 ครั้ง)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 10 ตำแหน่ง 54 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 158 ครั้ง)
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครจ้างเหมาบุคคล 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 19-26 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 200 ครั้ง)
เทศบาลตำบลเทพารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 220 ครั้ง)
โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป. 6 ขึ้นไป ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 286 ครั้ง)
อำเภอราษีไศล รับสมัครเข้าเป็น ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฯ 13 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช. รับสมัครระหว่าง 19-26 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 274 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง 60 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ รับสมัครระหว่าง 1-11 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 206 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 150 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ รับสมัครระหว่าง 8-13 พ.ค. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 282 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...