องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับโอน ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา วุฒิ ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญการ รับสมัครระหว่าง 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 33 ครั้ง)
เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 31 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. หรือ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-15 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 26 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-15 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 10 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 61 ครั้ง)
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครเฉพาะคนในภูมิลำเนา เข้าทำงาน 70 คน วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 28-30 พ.ค. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 29 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง 32 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-19 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 12 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 91 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-12 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 66 ครั้ง)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 215 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 71 ครั้ง)
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 พ.ค. - 5 มิ.ย. – 1 ก.ค. 256
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 174 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 28 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส .หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 10 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 219 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 20 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 169 ครั้ง)
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 1-8 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 84 ครั้ง)
เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 4-12 มิ.ย. 2563
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 97 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...