กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

ปวส. ป.ตรี
วุฒิ 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา
รับสมัครระหว่าง 19-25 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 475 ครั้ง
12 มิ.ย. เวลา 19:33 น.
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ

4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
วุฒิ ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 4-25 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
*ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 737 ครั้ง
24 พ.ค. เวลา 18:08 น.
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ

10 หน่วย 310 อัตรา
วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 31 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
*ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 1,236 ครั้ง
21 พ.ค. เวลา 18:28 น.
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป

3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 18-26 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 145 ครั้ง
15 มิ.ย. เวลา 6:46 น.
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 20-26 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 224 ครั้ง
14 มิ.ย. เวลา 8:02 น.
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 18-26 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 143 ครั้ง
12 มิ.ย. เวลา 19:57 น.
กรมช่างอากาศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

10 ตำแหน่ง 20 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช.
รับสมัครระหว่าง 18-26 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 579 ครั้ง
9 มิ.ย. เวลา 9:45 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย

6 ตำแหน่ง 7 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก
รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 269 ครั้ง
11 มิ.ย. เวลา 18:07 น.
โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 21-28 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 92 ครั้ง
21 มิ.ย. เวลา 18:29 น.
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ

7 ตำแหน่ง 24 อัตรา
วุฒิ ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 8-28 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
*ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 814 ครั้ง
28 พ.ค. เวลา 15:20 น.
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ

3 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 25-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 265 ครั้ง
20 มิ.ย. เวลา 20:58 น.
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
วุฒิ วช. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 25-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 339 ครั้ง
19 มิ.ย. เวลา 8:12 น.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

3 อัตรา
วุฒิ ปวส. ป.โท
รับสมัครระหว่าง 25-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 300 ครั้ง
14 มิ.ย. เวลา 20:54 น.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก
รับสมัครระหว่าง 1-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 232 ครั้ง
14 มิ.ย. เวลา 7:56 น.
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเสก ปัตตานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

2 อัตรา
วุฒิ ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 18-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 105 ครั้ง
13 มิ.ย. เวลา 7:52 น.
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

5 ตำแหน่ง 7 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ป.โท
รับสมัครระหว่าง 9-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 865 ครั้ง
2 มิ.ย. เวลา 10:08 น.
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 1-30 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 472 ครั้ง
24 พ.ค. เวลา 18:17 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง

9 ตำแหน่ง 19 อัตรา
วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 19-30 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 1,082 ครั้ง
16 มี.ค. เวลา 19:58 น.
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว

ครั้งแรก 6 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 25 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 222 ครั้ง
18 มิ.ย. เวลา 17:43 น.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

2 อัตรา
วุฒิ ปวส.
รับสมัครระหว่าง 25 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 175 ครั้ง
15 มิ.ย. เวลา 20:27 น.
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย

4 ตำแหน่ง 12 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ป.โท
รับสมัครระหว่าง 4 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 237 ครั้ง
15 มิ.ย. เวลา 6:53 น.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ

3 อัตรา
วุฒิ ป.โท
รับสมัครระหว่าง 20 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
*ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 383 ครั้ง
5 มิ.ย. เวลา 18:04 น.
สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น เจ้าหน้าที่

22 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ป.โท
รับสมัครระหว่าง 20 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 298 ครั้ง
22 มิ.ย. เวลา 7:38 น.
กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครสอบเป็น นายทหารประทวนหญิง

63 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป
รับสมัครระหว่าง 18 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 217 ครั้ง
22 มิ.ย. เวลา 7:27 น.
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ

4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 7 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ป.โท)
รับสมัครระหว่าง 15 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
*ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 371 ครั้ง
7 มิ.ย. เวลา 18:18 น.
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
วุฒิ ปวท. ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 22 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 127 ครั้ง
18 มิ.ย. เวลา 18:07 น.
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ

4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ป.โท
รับสมัครระหว่าง 18 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
*ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 479 ครั้ง
1 มิ.ย. เวลา 19:01 น.
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ

17 ตำแหน่ง 86 อัตรา
วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 21 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
-
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 21 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 1,071 ครั้ง
14 มิ.ย. เวลา 20:42 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็น พนักงาน

3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย
รับสมัครระหว่าง ภายในวันที่ 20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางไปรษณีย์
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 25 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 122 ครั้ง
21 มิ.ย. เวลา 18:09 น.
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ

ครั้งแรก 20 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 20 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
*ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 25 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 512 ครั้ง
4 มิ.ย. เวลา 17:35 น.
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ

3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 25 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 31 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 155 ครั้ง
19 มิ.ย. เวลา 8:16 น.