สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 120 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ส.ค. – 12 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 155 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 35 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-21 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 124 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 ส.ค. – 11 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 151 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 151 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 112 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 91 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 58 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-24 ส.ค.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 98 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 5-25 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 19 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 97 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-25 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 19 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 138 ครั้ง)
โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 43 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 346 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 160 ครั้ง)
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 231 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 20 ส.ค. – 7 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 191 ครั้ง)
กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ส.ค. – 10 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 302 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-16 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 529 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-16 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 3 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 265 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-10 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 150 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 34 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-17 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 381 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-10 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 169 ครั้ง)
โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 70 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-7 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 294 ครั้ง)
กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-29 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 489 ครั้ง)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-27 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 890 ครั้ง)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-28 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,997 ครั้ง)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 8-28 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 433 ครั้ง)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 61 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 25-31 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 530 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-10 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 7 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 1,399 ครั้ง)
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 180 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. – 23 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,305 ครั้ง)
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 26 ก.ค. – 20 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 621 ครั้ง)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-23 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 461 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 16-20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 258 ครั้ง)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 ก.ค. – 8 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 606 ครั้ง)
กรมการข้าว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ก.ค. – 16 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 10 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 541 ครั้ง)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 12 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,243 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-31 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 932 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-31 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 573 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 2-20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 8 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 337 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 53 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-25 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 869 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 มิ.ย. - 24 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,860 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 19 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 629 ครั้ง)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 48 อัตร วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 551 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 706 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ จำนวนครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 2-20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 562 ครั้ง)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 17 ตำแหน่ง 86 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 3,004 ครั้ง)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครระหว่าง 15 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 529 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 20 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 482 ครั้ง)
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-15 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,335 ครั้ง)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรพยาบาล, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-13 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 567 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,325 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 18 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 641 ครั้ง)
กรมเจรจาระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 30 พ.ค. – 19 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 395 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-28 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,012 ครั้ง)
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-25 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 878 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 901 ครั้ง)
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 หน่วย 310 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,396 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 486 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 17 ตำแหน่ง 30 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,711 ครั้ง)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 541 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 32 ตำแหน่ง 42 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 649 ครั้ง)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 65 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 636 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-30 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 898 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 908 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 17 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 448 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 45 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-24 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 987 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-25 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 634 ครั้ง)
กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ศูนย์ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 959 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 23 เม.ย. – 16 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 687 ครั้ง)
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1 – 22 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 852 ครั้ง)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 เม.ย. – 11 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 980 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-23 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,033 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 20-30 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 842 ครั้ง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 เม.ย. – 17 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 774 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19 เม.ย. – 9 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 903 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 เม.ย. – 7 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 681 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการและพนักงานราชการ 67 อัตรา วุฒิ - รับสมัครระหว่าง 9 เม.ย. – 9 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ - อ่านแล้ว 1,685 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 9 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 809 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 2-11 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 657 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 มี.ค. – 25 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 607 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 80 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 5 เม.ย. – 1 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 930 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 2-26 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 743 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 2-26 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 357 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 99 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 2-26 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 835 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 8 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 2-26 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 498 ครั้ง)
สำนักงานงบประมาณ รับสมัครคนพิการสอบเป็น ข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 26 มี.ค. – 26 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 485 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 มี.ค. – 4 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,107 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 มี.ค. – 11 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 907 ครั้ง)
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 16 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 มี.ค. – 17 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,094 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 187 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 มี.ค. – 18 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 5,202 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ก.พ. – 19 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 459 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 มี.ค. – 25 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 760 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-23 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 612 ครั้ง)
กรมการข้าว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.โท รับสมัครระหว่าง 12-26 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 789 ครั้ง)
กรมการข้าว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 12-16 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 366 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,945 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก ก.พ.2561 - วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 9-29 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ รอประกาศผลสอบ อ่านแล้ว 1,579 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-30 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 775 ครั้ง)
จังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครระหว่าง 26 ก.พ. – 5 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 229 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 21 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-20 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,244 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ก.พ. – 19 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 788 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 45 ตำแหน่ง 84 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-27 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,053 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 26 ก.พ. – 29 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 879 ครั้ง)
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรจำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 26 ก.พ. – 19 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,346 ครั้ง)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ก.พ. – 12 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,410 ครั้ง)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 21 ก.พ. – 14 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 920 ครั้ง)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 ก.พ. – 9 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 811 ครั้ง)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวส. อนุปริญา หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 16 ก.พ. – 9 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 834 ครั้ง)
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 12 ก.พ.- 2 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 911 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 15-28 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 799 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.เอก รับสมัครระหว่าง 15-28 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 414 ครั้ง)
โรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ต รับสมัคราสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ วิชาชีพเฉพะ รับสมัครระหว่าง 5-9 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 317 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8 ก.พ. – 4 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 996 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรกจำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 459 ครั้ง)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 41 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 1-23 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,343 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 200 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ม.ค. – 15 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 991 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ม.ค. – 12 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,343 ครั้ง)
กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 ม.ค. – 9 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 912 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 15 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 18 ม.ค. – 7 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,015 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-12 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 405 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 3-25 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 848 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-16 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 536 ครั้ง)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 18 ม.ค. – 22 มี.ค.2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 804 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-15 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 736 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ม.ค. – 5 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,495 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-9 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 429 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 26 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-10 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 461 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 34 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-12 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 488 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ธ.ค.60 – 16 ม.ค.61
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 882 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-9 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 562 ครั้ง)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 28 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-26 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,113 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 8-12 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,226 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 446 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-26 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 624 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 8-26 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 779 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 8-26 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 475 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 367 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 285 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดเพชร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-26 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 262 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 ธ.ค.60 – 18 ม.ค. 61
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,058 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 27 ธ.ค.60 – 18 ม.ค. 61
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 868 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร - วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1 - 16 มกราคม 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 900 ครั้ง)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 ธ.ค. 60 – 16 ม.ค. 61
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 528 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 297 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ว่างครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-29 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 935 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 308 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 20 – 26 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 879 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ธ.ค. 2560 – 12 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 547 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบรับทุนศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก 199 ทุน วุฒิ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ ป.ตรี, สำเร็จ ป.ตรี, สำเร็จ ป.โท รับสมัครระหว่าง 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,168 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบรับทุนศึกษาต่อ ป.โท 33 หน่วย รวม 43 ทุน วุฒิ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 3,682 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 14 ธ.ค.60 – 8 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 506 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรีและวุฒิเฉพาะด้าน รับสมัครระหว่าง 14 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 934 ครั้ง)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14 ธ.ค. 60 – 5 ม.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 659 ครั้ง)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่งครั้งแรก 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-29 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 588 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 29 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20- พ.ย. – 12 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 617 ครั้ง)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 676 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-27 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 843 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 14-27 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,464 ครั้ง)
กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ปวช. ปวส. ป.ตรี วุฒิ 17 ตำแหน่ง 38 อัตรา รับสมัครระหว่าง 4-12 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,292 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-27 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 702 ครั้ง)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-28 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 807 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 32 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-27 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 950 ครั้ง)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 791 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 6-27 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 534 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 1-25 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 667 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-19 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,286 ครั้ง)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-12 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 761 ครั้ง)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 24 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 961 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 545 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 462 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 889 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 33 ตำแหน่ง 63 อัตรา วุฒิ วิชาชีพเฉพาะ, ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 -24 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 940 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 300 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 27 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,738 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 20-24 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 798 ครั้ง)
สำนักงานปลัดสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง29 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 802 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 50 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 15 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,292 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,317 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 774 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-23 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 576 ครั้ง)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 9-29 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 605 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 222 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7 พ.ย. - 27 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,738 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-19 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 3,146 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก พิเศษ - วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 18 ม.ค. – 8 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 10,017 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 11 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 2-22 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 612 ครั้ง)
สำนักงบประมาณปฏิบัติการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 6-24 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,063 ครั้ง)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 800 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1 – 24 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,272 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 30 ต.ค. - 17 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,560 ครั้ง)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 75 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,733 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ต.ค. – 17 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,881 ครั้ง)
ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 20 ต.ค. พ.ศ. 2560 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ต.ค. - 14 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง -
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 2,267 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหัดระยอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-30 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 776 ครั้ง)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-28 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,352 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 11 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-21 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 877 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 12 ต.ค. - 6 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 758 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ต.ค. – 10 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,140 ครั้ง)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ต.ค. – 9 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 941 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 ต.ค. – 5 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,783 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบชิง ทุนเรียนต่อในและต่างประเทศ 5 กลุ่มทุน 90 ทุน วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 19 ก.ย. – 10 ต.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,799 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-29 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 658 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 ต.ค. – 1 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,097 ครั้ง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 28 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 824 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 8 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 18 ก.ย. – 6 ต.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,086 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 17 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-11 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 508 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ป.ตรี วุฒิ 72 อัตรา รับสมัครระหว่าง 11-15 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 614 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-13 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 580 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 34 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-12 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 528 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 32 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-8 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 524 ครั้ง)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14 ก.ย. – 4 ต.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 923 ครั้ง)
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 17 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-8 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 691 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,162 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดตรัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 67 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,002 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ส.ค. – 5 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 494 ครั้ง)
กรมการข้าว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-22 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 803 ครั้ง)
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 32 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 1 ก.ย. – 22 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,176 ครั้ง)
โรงพยาบาลพุทธชินราช (จังหวัดพิษณุโลก) รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 674 ครั้ง)
โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 –28 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 785 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 71 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 – 30 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 483 ครั้ง)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (จ.อุบลฯ) รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 73 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23-29 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 544 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 794 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24-30 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 497 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 28 ส.ค. – 15 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 801 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 100 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 28 ส.ค. – 15 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,468 ครั้ง)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 28 ส.ค. – 15 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 758 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 17 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-25 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 526 ครั้ง)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ส.ค. – 15 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 651 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 55 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-22 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,614 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 17 ส.ค. – 6 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 752 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 16 ส.ค. – 5 ก.ย. 2560
รับสมัคร 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,010 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ส.ค. – 4 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 724 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-16 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 818 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 31 ตำแหน่ง 47 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 764 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 7-28 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 986 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-29 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 650 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-29 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 602 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-29 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 703 ครั้ง)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 735 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1 - 23 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 957 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 ก.ค. – 10 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,112 ครั้ง)
กรมสนับสนุุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-29 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 871 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-27 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 822 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 45 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 20 ก.ค. – 10 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,060 ครั้ง)
กรมพลศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 18 ก.ค. – 7 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 746 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 17 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 17 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 988 ครั้ง)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-21 ก.ค. 2560
รับสมัคร ไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,125 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-20 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,636 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-31 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 622 ครั้ง)
สำนักงานงบประมาณ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 11 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 996 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 11 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,170 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-27 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 815 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 3-27 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 965 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 3-25 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,238 ครั้ง)
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 มิ ย. - 14 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,210 ครั้ง)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-27 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,116 ครั้ง)
โรงพยาบาลพิจิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-26 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 488 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-23 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 572 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-23 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 477 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-23 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 437 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-23 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 599 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 529 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 404 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-21 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 467 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-22 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 502 ครั้ง)
สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-20 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 524 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-30 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,025 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 255 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,177 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-16 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 461 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-16 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 598 ครั้ง)
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 19-30 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 821 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 19-23 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 701 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-21 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 635 ครั้ง)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-23 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,328 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา วุฒิ เทียบเท่า ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-30 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,345 ครั้ง)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 21 อัตรา วุฒิ วส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,103 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-29 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,065 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.เอก รับสมัครระหว่าง 12-16 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,302 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-29 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,956 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,214 ครั้ง)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-23 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,065 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-22 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,181 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 587 อัตรา วุฒิ ปวส.อนุปริญญา หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 5-29 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 32,262 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 20 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 5-26 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,224 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัคสอบเป็น ข้าราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 15 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,865 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 พ.ค. - 18 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,013 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 พ.ค. - 19 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,958 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 29 พ.ค. - 22 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,003 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,083 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 23-31 พ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,880 ครั้ง)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 24 เม.ย. - 16 พ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,914 ครั้ง)
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 17 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,017 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 15 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,975 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.เอก รับสมัครระหว่าง 8 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,137 ครั้ง)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,841 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 155 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-30 พ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,950 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 515 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-30 พ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 31,187 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 31 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-5 พ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,923 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-26 พ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,865 ครั้ง)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 24 เม.ย. - 16 พ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,849 ครั้ง)
สำนักงานปลัดสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 80 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 เม.ย. – 1 พ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,800 ครั้ง)
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเป็น นักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27 40 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 18 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,886 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 45 ตำแหน่ง 126 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-26 เม.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,080 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 459 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 เม.ย. - 15 พ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,898 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 19 เม.ย. – 18 พ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,833 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 เม.ย. - 9 พ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,798 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 มี.ค. 20 เม.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,806 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 60 อัตรา วุฒิ ปวส.ปวท. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 27 มี.ค. - 20 เม.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,842 ครั้ง)
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 30 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 24 มี.ค. - 19 เม.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,045 ครั้ง)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 8 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 20-27 มี.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,836 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 มี.ค. - 4 เม.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,919 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 มี.ค. - 4 เม.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,815 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-31 มี.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,830 ครั้ง)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-30 มี.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,826 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-27 มี.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,833 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 6-24 มี.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,838 ครั้ง)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 มี.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,824 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ก.พ. - 15 มี.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,032 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 22-28 ก.พ. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,861 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ก.พ. - 13 มี.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,973 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสม้ครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ก.พ. - 10 มี.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,778 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 13 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14 ก.พ. - 6 มี.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,873 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-20 ก.พ. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,783 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 20 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 14 ก.พ. - 7 มี.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,852 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 500 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 11 ก.พ. - 12 มี.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,371 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ม.ค. - 17 ก.พ. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,909 ครั้ง)
กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 55 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-23 ก.พ. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,945 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะเปิดรับสมัครสอบภาค ก ก.พ. หลายหมื่นที่นั่ง วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-21 มี.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 31,742 ครั้ง)
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 8 ตำแหน่ง 42 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ม.ค. - 20 ก.พ. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,899 ครั้ง)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 27 ม.ค. – 17 ก.พ.2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,902 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23-31 ม.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,789 ครั้ง)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-26 ม.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,741 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 16 ม.ค. – 3 ก.พ. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,869 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.โท รับสมัครระหว่าง 11-31 ม.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,882 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 11-31 ม.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,841 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.โท รับสมัครระหว่าง 6-27 ม.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,786 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-27 ม.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,961 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ธ.ค.59 - 17 ม.ค.60
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,813 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-24 ม.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,758 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19 ธ.ค.59 – 23 ธ.ค. 60
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,768 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 9-27 ม.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,739 ครั้ง)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 19 ธ.ค. 59 - 8 ม.ค. 60
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,779 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23-29 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,799 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 21 ธ.ค.59 - 12 ม.ค.60
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,771 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครสอบเป็น ข้ารชการ 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19 ธ.ค. 59 – 11 ม.ค. 60
รับสมัคร ด้วยตัวเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,757 ครั้ง)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ธ.ค. 59 - 12 ม.ค. 60
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,763 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-26 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,972 ครั้ง)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 15 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 13 ธ.ค. 59 - 6 ม.ค. 60
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,883 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,771 ครั้ง)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 13 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,804 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 6-27 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,113 ครั้ง)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 28 พ.ย. - 22 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,867 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเลี่อนขั้นเป็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,843 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 พ.ย. - 23 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,782 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 12 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-23 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,851 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ปวส. ป.ตรี วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,873 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบภาค ก ภาค ก ระดับ ป.โท จนกว่าที่นั่งจะเต็ม วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 6 ธ.ค. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่ง
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 32,617 ครั้ง)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 17 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,778 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 21 พ.ย. - 16 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,136 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,789 ครั้ง)
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,797 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 11 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 10-30 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,777 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,956 ครั้ง)
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 14 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,883 ครั้ง)
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-24 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,795 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 10-30 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,754 ครั้ง)
กรมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 20 ต.ค. - 10 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,788 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ต.ค. - 8 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,846 ครั้ง)
กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,329 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 9 อัตรา วุฒิ วุฒิ ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครระหว่าง 25-31 ต.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,767 ครั้ง)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 17 ตำแหน่ง 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 ต.ค. – 15 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,816 ครั้ง)
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา รับสมัครระหว่าง 26 ต.ค. - 15 พ.ย. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 32,266 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 19 ต.ค. - 11 พ.ย. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,752 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14 ต.ค. - 4 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,778 ครั้ง)
ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 8 ต.ค. พ.ศ. 2559 66 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง -
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต, ด้วยตนเอง -
(สถานะ - อ่านแล้ว 30,740 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 723 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 21 ต.ค. - 11 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,435 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12 ต.ค. - 7 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,810 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.โท รับสมัครระหว่าง 29 ก.ย. - 19 ต.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,805 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 22 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ต.ค. - 7 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,975 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 458 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ต.ค. - 7 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,917 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก (พิเศษ) - วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 12 ต.ค. - 3 พ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,276 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 1 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 26 ก.ย. - 14 ต.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,033 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 15 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ก.ย. - 14 ต.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,986 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.โท รับสมัครระหว่าง 29 ก.ย. - 19 ต.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,745 ครั้ง)
ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 17 ก.ย. พ.ศ. 2559 38 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง -
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ - อ่านแล้ว 30,721 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 12 ก.ย. - 5 ต.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 31,341 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 5-23 ก.ย. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,743 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-23 ก.ย. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,840 ครั้ง)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 16 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-23 ก.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,943 ครั้ง)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-23 ก.ย. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,984 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-22 ก.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,857 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรเฉพาะด้าน, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-23 ก.ย. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 31,013 ครั้ง)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-23 ก.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,768 ครั้ง)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-25 ก.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,741 ครั้ง)
ถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-25 ก.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,735 ครั้ง)
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ เทียบเท่า ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 ก.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,829 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก รับสมัครระหว่าง 22-26 ส.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,746 ครั้ง)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 ส.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,795 ครั้ง)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 16 ส.ค. - 5 ก.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,794 ครั้ง)
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-11 ส.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,869 ครั้ง)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-15 ส.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,754 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-11 ส.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,813 ครั้ง)
ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 31 ก.ค. พ.ศ. 2559 130 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง -
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ - อ่านแล้ว 30,718 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 28 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-24 ส.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,871 ครั้ง)
กรมการแพทย์ 30 ตำแหน่ง 72 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-9 ส.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,747 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบ(คนพิการ) เป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 1-15 ส.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,910 ครั้ง)
กรมพัฒนาธุรกิจทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-22 ส.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,781 ครั้ง)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-25 ส.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,765 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการร 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-29 ก.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,159 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 57 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-25 ก.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,938 ครั้ง)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 15 ก.ค. - 9 ส.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,890 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 9 ตำแหน่ง 180 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ก.ค. - 2 ส.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,080 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12 ก.ค. - 4 ส.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,742 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 26 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 12 ก.ค. – 4 ส.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,063 ครั้ง)
กรมขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-31 ก.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,924 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-29 ก.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,733 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 5-20 ก.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,729 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-26 ก.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,739 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 มิ.ย. - 21 ก.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,732 ครั้ง)
ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 22 มิ.ย. พ.ศ. 2559 122 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง -
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ - อ่านแล้ว 30,710 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-14 ก.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,903 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,761 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก ด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (ป.โท) - วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 15 มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,120 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 45 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,733 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,932 ครั้ง)
กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 13-17 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,788 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-7 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,744 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 9 อัตรา วุฒิ ปวท.ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-23 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,722 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 54 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-23 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,759 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-22 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,740 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,769 ครั้ง)
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคนพิการสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 6-17 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,027 ครั้ง)
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 200 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 27 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,850 ครั้ง)
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ.ระยอง) รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 17 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-23 พ.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,947 ครั้ง)
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ.สกลนคร) รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-25 พ.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,833 ครั้ง)
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ.กำแพงเพชร) รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-25 พ.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,789 ครั้ง)
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ.อุตรดิตถ์) รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23-27 พ.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,909 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19 พ.ค. - 20 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,754 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,746 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,740 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 16 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,831 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 11 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,723 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 103 อัตรา วุฒิ ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 12 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,869 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น พยาบาลวิชาชีพ ครั้งแรก 45 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-16 พ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,252 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 เม.ย. - 19 พ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,972 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 12 เม.ย. - 11 พ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,738 ครั้ง)
กรมการข้าว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 11-22 เม.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,979 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 1,463 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12 เม.ย. - 10 พ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,956 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 เม.ย. – 11 พ.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,741 ครั้ง)
ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 29 มี.ค. พ.ศ. 2559 99 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง -
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ - อ่านแล้ว 30,729 ครั้ง)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 36 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 มี.ค. – 18 เม.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,807 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 28 ตำแหน่ง 59 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-28 มี.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,711 ครั้ง)
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 มี.ค. - 20 เม.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,453 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 1-21 มี.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,730 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 มี.ค. – 11 เม.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,747 ครั้ง)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 34 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 16 มี.ค. - 7 เม.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,792 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-18 มี.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,727 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-31 มี.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,720 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 11-31 มี.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,732 ครั้ง)
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14 มี.ค. - 1 เม.ย. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,777 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2559 - วุฒิ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 2-22 มี.ค.2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 31,035 ครั้ง)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 มี.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,267 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 ก.พ. - 16 มี.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,845 ครั้ง)
กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 11 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 23 ก.พ. - 15 มี.ค. 2559
รับสมัคร ไปษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,797 ครั้ง)
กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 21 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-25 ก.พ. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,774 ครั้ง)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 15-19 ก.พ. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,863 ครั้ง)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ก.พ. - 15 มี.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,826 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ก.พ. – 17 มี.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,338 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 8-29 ก.พ. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,817 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-19 ก.พ. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,974 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 15 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 15 ก.พ. - 7 มี.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,924 ครั้ง)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-19 ก.พ. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,985 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-19 ก.พ. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,058 ครั้ง)
กระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 1,148 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง -
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต -
(สถานะ - อ่านแล้ว 31,121 ครั้ง)
สำนักงานปรมนูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง -
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ - อ่านแล้ว 30,737 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 13 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-22 ก.พ. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,790 ครั้ง)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ม.ค. - 15 ก.พ. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,876 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 18 ม.ค. - 5 ก.พ. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,765 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-21 ม.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,731 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 18 ม.ค. - 12 ก.พ. 59
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,776 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 11-19 ม.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,754 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ธ.ค. 58 - 15 ม.ค. 59
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,200 ครั้ง)
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-29 ม.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 32,042 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-29 ม.ค. 2559
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,934 ครั้ง)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 28 ธ.ค. 58 - 20 ม.ค. 59
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,723 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ เทียบเท่า ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23-30 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,725 ครั้ง)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชกาาร 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 23 ธ.ค. 58 - 15 ม.ค. 59
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,322 ครั้ง)
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 21 ธ.ค. 58 - 12 ม.ค. 59
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,771 ครั้ง)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ธ.ค. 58 - 12 ม.ค. 59
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,708 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ เทียบเท่า ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-25 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,100 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 50 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ธ.ค. 58 - 8 ม.ค. 59
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,045 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 16 ธ.ค. - 8 ม.ค. 2559
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,012 ครั้ง)
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 16 ธ.ค. - 7 ม.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,758 ครั้ง)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 15 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 14 ธ.ค. - 8 ม.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,761 ครั้ง)
กรมควบคุมประพฤติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-30 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,756 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 8-29 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,809 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 26 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-29 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 151 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 30,796 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 89 อัตรา วุฒิ เทียบเท่า ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-30 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,095 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 3-28 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,751 ครั้ง)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-23 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,820 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 62 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 พ.ย. - 22 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,210 ครั้ง)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.โท รับสมัครระหว่าง 1- 30 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,866 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 75 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 พ.ย. - 17 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,827 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 พ.ย. - 17 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,795 ครั้ง)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 25 พ.ย. - 21 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,777 ครั้ง)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 23 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,789 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 42 ตำแหน่ง 112 อัตรา วุฒิ เทียบเท่า ปวส.(ทางการแพทย์) ป. รับสมัครระหว่าง 18 - 25 พ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,001 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 150 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,793 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 1,798 อัตรา วุฒิ เทียบเท่า ปวส.(ทางการแพทย์) ป. รับสมัครระหว่าง 18 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,780 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร รับสมัครสอบเป็น ข้ารชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 พ.ย. - 16 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,776 ครั้ง)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 17 ตำแหน่ง 79 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 32,439 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-20 พ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,753 ครั้ง)
กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 151 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง 9-30 พ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,758 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-27 พ.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,735 ครั้ง)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 9-30 พ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,025 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-30 พ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,735 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-30 พ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,777 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 12 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 2-26 พ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,753 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ต.ค. - 6 พ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,015 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก - วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 14 ต.ค. - 4 พ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,788 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ก.ย. - 5 ต.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,727 ครั้ง)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 3-23 ก.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,992 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-24 ก.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 31,385 ครั้ง)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-19 ส.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,777 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 24-28 ส.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,049 ครั้ง)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 13 ส.ค. - 2 ก.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,704 ครั้ง)
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 ส.ค. 14 ก.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,755 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 13-19 ส.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,733 ครั้ง)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-19 ส.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,827 ครั้ง)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ส.ค. – 9 ก.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,901 ครั้ง)
กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 17 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-31 ส.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,103 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 6-27 ส.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,205 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-28 ส.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,787 ครั้ง)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 12 อัตรา วุฒิ ปวส ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-31 ส.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,838 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 ก.ค. – 14 ส.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,852 ครั้ง)
กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 7 อัตรา วุฒิ ปวช.ปวส. รับสมัครระหว่าง 20-24 ก.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,125 ครั้ง)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-10 ก.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,017 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 9-15 ก.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,708 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 13 - 31 ก.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,953 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 15 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,725 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 8 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-21 ก.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,835 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,720 ครั้ง)
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 29 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,754 ครั้ง)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,063 ครั้ง)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 22 มิ.ย. – 10 ก.ค.2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,720 ครั้ง)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 22-26 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,273 ครั้ง)
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 16 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ไปรษณีย์*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,871 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 15 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,788 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 153 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2 - 22 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,410 ครั้ง)
กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 24 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2 - 22 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ทางไปรษณีย์ด่วน EMS*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,882 ครั้ง)
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 29 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,201 ครั้ง)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบ เป็นราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง -
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ - อ่านแล้ว 30,994 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 20 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,976 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,863 ครั้ง)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,710 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-27 พ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,061 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 30,979 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-29 พ.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,044 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,963 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,864 ครั้ง)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ไปรษณีย์*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,217 ครั้ง)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 19 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,974 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 11 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,715 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 81 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 32,355 ครั้ง)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 เม.ย. - 20 พ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,973 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 เม.ย. - 21 พ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,153 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 เม.ย. – 21 พ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,719 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือในระดับเดียวกัน รับสมัครระหว่าง 27 เม.ย. – 21 พ.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,794 ครั้ง)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 เม.ย. - 12 พ.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,809 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-27 เม.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,974 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 1 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-27 เม.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,925 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-27 เม.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 32,168 ครั้ง)
กรมจัดหางาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 48 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 มี.ค. – 16 เม.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,250 ครั้ง)
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 มี.ค. – 16 เม.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอ์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,477 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 37 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-20 มี.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,624 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ก.พ. – 13 มี.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,952 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี, ป.โท รับสมัครระหว่าง 5-30 มี.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,038 ครั้ง)
กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ก.พ. – 17 มี.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,831 ครั้ง)
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 12 มี.ค. – 6 เม.ย. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,775 ครั้ง)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 10-30 มี.ค. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,862 ครั้ง)
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ก.พ. – 16 มี.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,625 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 5 – 30 มี.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,809 ครั้ง)
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ รวม 135 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 ก.พ. - 19 มี.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,082 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 ก.พ.- 10 มี.ค. 25
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 30,731 ครั้ง)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-27 มี.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,025 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3 - 16 ก.พ. 2558
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,172 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ 60 อัตรา วุฒิ ปวส. (ชาย,หญิง) รับสมัครระหว่าง 9-27 มี.ค. 2558
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 32,355 ครั้ง)