กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 พ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อีก 10 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 117 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 48 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 22-28 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 65 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 60 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-26 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 71 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 98 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 60 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราขการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อีก 7 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 147 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ต.ค. – 9 พ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อีก 8 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 119 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24-30 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 171 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-31 ต.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 165 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ต.ค. 23 พ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อีก 7 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 174 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง 227 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ต.ค. – 8 พ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 639 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคล(คนพิการ) สอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 26 ต.ค. – 8 พ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 154 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 75 อัตร วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 287 ครั้ง)
เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 187 ครั้ง)
เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างทั่วไป 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 189 ครั้ง)
เทศบาลนครสกลนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 6 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 148 ครั้ง)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 26 ต.ค. – 9 พ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 147 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 19-26 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 464 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งแรก 54 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 187 ครั้ง)
จังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 22-29 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 165 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 16-22 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 327 ครั้ง)
กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 10-19 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 239 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-23 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 251 ครั้ง)
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 76 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 16-17 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ อ่านแล้ว 241 ครั้ง)
โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-29 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 154 ครั้ง)
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-26 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 262 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-18 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 3 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 280 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 16-22 ต.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 336 ครั้ง)
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ต.ค. – 26 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 167 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 17 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-19 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 3 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 394 ครั้ง)
การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 611 ครั้ง)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบเป้น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-19 ต.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 836 ครั้ง)
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-31 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 277 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,538 ครั้ง)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา วุฒิ ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 1-5 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 253 ครั้ง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-25 ต.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 658 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ก.ย. - 12 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,305 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ก.ย. – 12 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 324 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ก.ย. – 4 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 623 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 28 ก.ย. – 5 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 631 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 27 ก.ย. – 5 ต.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 881 ครั้ง)
วิทยาลัยพณิชยการบางนา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-12 ต.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 413 ครั้ง)
กรมพลศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ก.ย. – 3 ต.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 733 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-19 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 190 ครั้ง)
โรงพยาบาลอินทร์บุรี (สิงห์บุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-25 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 256 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-28 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 877 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-21 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 398 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 18-24 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 762 ครั้ง)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 17-21 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 417 ครั้ง)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-21 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 534 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-19 ก.ย.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,235 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 24 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-30 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 323 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 2,237 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7 – 14 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 432 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 ส.ค. – 13 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 536 ครั้ง)
เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 21 ตำแหน่ง 47 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-14 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,141 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 3-7 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 644 ครั้ง)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 3-7 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 508 ครั้ง)
กรมควบคุมประพฤติ รับสมัครสอบะเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-7 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 853 ครั้ง)
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 33 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 5-27 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,380 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 980 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 ส.ค. - 3 ก.ย.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,876 ครั้ง)
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ส.ค. – 4 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 295 ครั้ง)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 411 ครั้ง)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 27 ส.ค. – 14 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,765 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-23 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 603 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24-30 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,119 ครั้ง)
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27-31 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,520 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 24 ส.ค. – 12 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 876 ครั้ง)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27-31 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 917 ครั้ง)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 22-28 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 726 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-31 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 900 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 435 ครั้ง)
วิทยาลัยพณิชยการบางนา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-24 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 524 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งใช้ความรู้พิเศษ และวุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-31 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 981 ครั้ง)
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-22 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 834 ครั้ง)
กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 759 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 7 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 497 ครั้ง)
เทศบาลนนทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 8 ตำแหน่ง 81 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ ใช้ความสามารถ รับสมัครระหว่าง 1-21 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 965 ครั้ง)
เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องมีวุฒิ ใช้ทักษะความสามารถ รับสมัครระหว่าง 8-17 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 689 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-22 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 382 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 12 เขต 14 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ก.ค. – 17 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,651 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 19 ตำแหน่ง 72 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ และมีวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-24 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 757 ครั้ง)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-21 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 861 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-15 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 724 ครั้ง)
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 8-15 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 477 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-31 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,167 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 8-15 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 708 ครั้ง)
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ หลายอัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-15 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 3,111 ครั้ง)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-17 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 612 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 หน่วย 20 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-10 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,119 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 18 ตำแหน่ง 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 26 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 506 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. – 10 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 363 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดชัยนาท) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 1 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 3-9 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 258 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดระยอง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-9 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 386 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดขอนแก่น) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-9 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 997 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดพิษณุโลก) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-9 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 551 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดราชบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 3-9 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 306 ครั้ง)
สถาบันเด็กแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-7 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,299 ครั้ง)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 158 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-7 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 883 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนายก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-10 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 271 ครั้ง)
โรงพยาบาลพระนารายณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 300 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-9 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,075 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั้วคราว 9 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตี ป.โท รับสมัครระหว่าง 20 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 516 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 41 ตำแหน่ง 90 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ก.ค. – 1 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,098 ครั้ง)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,343 ครั้ง)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23-31 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 502 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 945 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-26 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 309 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 514 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-26 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 295 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครสอบเป็น พนักงงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23-31 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 307 ครั้ง)
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23-31 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,083 ครั้ง)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 16-30 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 607 ครั้ง)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 ก.ค. – 3 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 349 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 68 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ก.ค. – 9 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,509 ครั้ง)
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ส.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 411 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 – 26 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 360 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 18-24 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 315 ครั้ง)
กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 16 ก.ค. – 15 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,165 ครั้ง)
เทศบาลนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ, ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 9-17 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 286 ครั้ง)
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบเป็น อาสารักษาดินแดน 120 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง 23 ก.ค. – 2 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 827 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 18 ตำแหน่ง 57 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 23 ก.ค. – 17 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,088 ครั้ง)
โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-19 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 283 ครั้ง)
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง 16-20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 401 ครั้ง)
สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 47 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ, ม.ต้น ม,ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 9-20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 475 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-20 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 821 ครั้ง)
เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง 71 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องมีวุฒิ รับสมัครระหว่าง 9-17 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 599 ครั้ง)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-17 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 431 ครั้ง)
องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 2-16 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 364 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-10 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 281 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-13 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 235 ครั้ง)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-19 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 640 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-13 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,320 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 321 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-6 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 708 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-10 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 608 ครั้ง)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-14 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 888 ครั้ง)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 3-11 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 337 ครั้ง)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-10 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 811 ครั้ง)
โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-28 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 267 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 393 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 619 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-6 ก.ค. 2561
รับสมัคร 2-6 ก.ค. 2561ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 861 ครั้ง)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 470 ครั้ง)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 589 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 746 ครั้ง)
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ วช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 896 ครั้ง)
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 372 ครั้ง)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 358 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 580 ครั้ง)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 25 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 376 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-26 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 257 ครั้ง)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.โท รับสมัครระหว่าง 25-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 554 ครั้ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-26 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 410 ครั้ง)
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 1-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 438 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 195 ครั้ง)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเสก ปัตตานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 236 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-26 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 234 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 161 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 134 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ปวส. ป.ตรี วุฒิ 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา รับสมัครระหว่าง 19-25 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 716 ครั้ง)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 18-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 507 ครั้ง)
กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 596 ครั้ง)
กรมช่างอากาศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 18-26 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,421 ครั้ง)
โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 15-21 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 265 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ปวช. วุฒิ 2 อัตรา รับสมัครระหว่าง 18-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 575 ครั้ง)
สำนักวิชัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลายม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 519 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 484 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 254 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. รับสมัครระหว่าง 18-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 543 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 225 ครั้ง)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-19 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 866 ครั้ง)
โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 363 ครั้ง)
มณฑลทหารบกที่ 34 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง 28 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,115 ครั้ง)
สำนักปลัดสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 11-22 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 839 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 9-29 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,137 ครั้ง)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราาว 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-8 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 548 ครั้ง)
สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 18 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 11-17 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 624 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-15 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 527 ครั้ง)
โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-12 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 292 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-8 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 312 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 1-11 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,505 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-7 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 346 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-11 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 389 ครั้ง)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 463 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการพิเศษ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ มีประสบการณ์ รับสมัครระหว่าง 4-8 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 524 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 426 ครั้ง)
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-30 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 781 ครั้ง)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-12 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 749 ครั้ง)
ศูนย์สุขภาพที่ 6 กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-25 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 261 ครั้ง)
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-30 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 377 ครั้ง)
โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 262 ครั้ง)
เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 21 ตำแหน่ง 58 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-25 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 613 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ปวช. ปวส. ป.ตรี วุฒิ 16 ตำแหน่ง 21 อัตรา รับสมัครระหว่าง 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,311 ครั้ง)
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 23 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,340 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรกจำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 4-8 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,317 ครั้ง)
โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-25 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ - อ่านแล้ว 254 ครั้ง)
โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-25 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 237 ครั้ง)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 24 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 878 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัคร(บุคคลพิการ)สอบเป็น พนักงานราชการ ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 16 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 891 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง ภายในวันที่ 6 มิ.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 402 ครั้ง)
กรมประมง (กองคลัง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 – 31 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 490 ครั้ง)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เชียงใหม่) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 – 30 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 548 ครั้ง)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-18 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 232 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 15 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 - 22 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 422 ครั้ง)
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-31 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 358 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-25 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 381 ครั้ง)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-25 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,402 ครั้ง)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-25 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 405 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-28 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 311 ครั้ง)
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (จังหวัดสมุทรสงคราม) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-25 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 337 ครั้ง)
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (จ.สุพรรณบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 646 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย , เทียบระบบ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2561(ขยายเวล
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 701 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 41 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-31 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,182 ครั้ง)
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิ ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 14-18 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 368 ครั้ง)
สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-21 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,166 ครั้ง)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-16 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 539 ครั้ง)
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-25 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 386 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ป.ตรี วุฒิ 4 อัตรา รับสมัครระหว่าง 11-18 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 350 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-11 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 299 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. วุฒิ ครั้งแรก 2 อัตรา รับสมัครระหว่าง 9-16 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,160 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-18 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 427 ครั้ง)
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 52 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 2-31 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,288 ครั้ง)
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-11 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 283 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-8 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 378 ครั้ง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ป.ตรี วุฒิ 4 อัตรา รับสมัครระหว่าง 7-11 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 453 ครั้ง)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-10 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 468 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-25 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 970 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 7-11 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,019 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 1-12 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 487 ครั้ง)
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-11 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 406 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 เม.ย. - 30 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 968 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่งงาน 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 เม.ย. - 11 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 756 ครั้ง)
จังหวัดขอนแก่น รับสมัครเป็น ลูกจ้าง 25 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวส.หรือเทียเท่า รับสมัครระหว่าง 24 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 520 ครั้ง)
โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ปวช. ป.ตรี วุฒิ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา รับสมัครระหว่าง 1-7 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,156 ครั้ง)
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 25 ตำแหน่ง 695 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 23 เม.ย. – 7 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,563 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 610 ครั้ง)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-23 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,476 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 19 ตำแหน่งงาน 26 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 เม.ย. - 8 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,612 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 เม.ย. - 14 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 675 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ป.ตรี ป.โท วุฒิ 4 อัตรา รับสมัครระหว่าง 10 – 23 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 839 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ป.ตรี ป.โท วุฒิ 4 อัตรา รับสมัครระหว่าง 10 – 23 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 411 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 เม.ย. – 11 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 959 ครั้ง)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 847 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-11 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 375 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ ปวช. ป.ตรี วุฒิ 2 อัตรา รับสมัครระหว่าง 19-27 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 698 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-26 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 616 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4 – 11 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 219 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2 - 27 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 601 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่งงาน 11 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10 - 30 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 812 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 23-27 เม.ย.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,222 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 12 ตำแหน่ง 45 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4 -26 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 813 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 17 ตำแหน่ง 71 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ -26 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 414 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างรายวัน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น, ปวส. รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ -26 เม.ย. 2561
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ -26 เม.ย. 2561ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 244 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 37 ตำแหน่ง 193 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-9 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,584 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 19 ตำแหน่งงาน 29 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 มี.ค. - 27 เม.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 905 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพพล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 479 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-24 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 471 ครั้ง)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 9-18 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 667 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-17 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 976 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-22 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 807 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-11 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 839 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-11 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 464 ครั้ง)
เทศบาลนครแหลมฉบับ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 มี.ค. – 9 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 483 ครั้ง)
เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 49 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 22 มี.ค. – 20 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 901 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 23 ตำแหน่ง 37 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 มี.ค. - 18 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 2,222 ครั้ง)
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 มี.ค. – 17 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 619 ครั้ง)
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 มี.ค. – 17 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 659 ครั้ง)
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 มี.ค. – 17 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 750 ครั้ง)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 มี.ค. – 5 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 303 ครั้ง)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-23 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 439 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 28 มี.ค. – 3 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 460 ครั้ง)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26-30 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 378 ครั้ง)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-9 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 510 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-23 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 383 ครั้ง)
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 60 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,724 ครั้ง)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 26 มี.ค. – 5 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 895 ครั้ง)
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 มี.ค. – 19 เม.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 835 ครั้ง)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 16-29 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 500 ครั้ง)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19 มี.ค. – 12 เม.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 391 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 14 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-29 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 795 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-23 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 316 ครั้ง)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-23 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 473 ครั้ง)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-30 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 477 ครั้ง)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-30 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 346 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-23 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 512 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น เป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-29 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 383 ครั้ง)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-16 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,098 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 14 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-12 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 821 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-13 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 432 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 30 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 2-16 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,605 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-16 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,406 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 8-14 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 598 ครั้ง)
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (จ.กระบี่) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวท. รับสมัครระหว่าง 7-13 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 417 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ก.พ. – 5 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 488 ครั้ง)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 5-15 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 648 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-16 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 636 ครั้ง)
กรมสรรสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 5-9 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 713 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-13 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 837 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-16 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 299 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-9 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 522 ครั้ง)
สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-16 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 622 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 5-16 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 363 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง 44 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. รับสมัครระหว่าง 5-16 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 616 ครั้ง)
สำนักงานหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1-15 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 496 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 15 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ก.พ. – 12 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,005 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 ก.พ. – 14 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,070 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 13 ก.พ. - 23 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 2,886 ครั้ง)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 19 ตำแหน่ง 81 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ก.พ. – 8 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,777 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 15 ตำแหน่ง 51 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-23 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 964 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (จังหวัดจันทบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ก.พ. – 2 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 820 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 ก.พ. – 2 มี.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 721 ครั้ง)
เมืองพัทยา รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 17 ตำแหน่ง 177 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 20-28 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,359 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (จังหวัดกระบี่) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-28 ก.พ.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 448 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ก.พ. – 19 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 743 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 19-23 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,294 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-21 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 468 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 21 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-19 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 828 ครั้ง)
เทศบาลนครลำปาง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 13 ตำแหน่ง 46 อัตรา วุฒิ ใช้ประสบการณ์ไม่ต้องมีวุฒิ รับสมัครระหว่าง 19-27 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,198 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-9 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 288 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 19-23 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 930 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 13-19 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,482 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 21 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-19 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 719 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป, ป.โท รับสมัครระหว่าง 12-20 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 651 ครั้ง)
เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-16 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 960 ครั้ง)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-19 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 721 ครั้ง)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-16 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 596 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ม.ค.-7 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 443 ครั้ง)
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-19 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 826 ครั้ง)
เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. วุฒิ 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา รับสมัครระหว่าง 8-16 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 365 ครั้ง)
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวส. รับสมัครระหว่าง 1-15 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 532 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 9-15 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,111 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 368 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 917 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 13 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิในระดับเดียวกัน รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 966 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-7 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 582 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 หน่วย 19 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13 ก.พ.-5 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,404 ครั้ง)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-16 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 492 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 5-28 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 963 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-12 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 659 ครั้ง)
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 21 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ภายในวันที่ 6 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,235 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-21 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 616 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 6-12 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 604 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-13 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 494 ครั้ง)
เทศบาลเมืองแสนสุข (จังหวัดชลบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 28 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 713 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-9 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,359 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-21 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 584 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเทริงเทรา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 296 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-13 ก.พ.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 604 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค.-2 ก.พ.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 436 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-16 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 926 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ม.ต้นขึ้นไป, ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,148 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 72 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1 – 16 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 793 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 371 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 55 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 403 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ม.ค. - 9 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 742 ครั้ง)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคล(พิการ) สอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 537 ครั้ง)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-21 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 960 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส.อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 5-9 ก.พ. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 896 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-7 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 702 ครั้ง)
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ (จังหวัดศรีสะเกษ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ม.ค. – 7 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 485 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 531 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค. - 6 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 637 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 644 ครั้ง)
โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 12 ตำแหน่ง 105 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-26 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 769 ครั้ง)
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี วุฒิ 11 ตำแหน่ง 34 อัตรา รับสมัครระหว่าง 15 ม.ค.-2 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 733 ครั้ง)
โรงพยาบาลชิระภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 14 ตำแหน่ง 91 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-29 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 583 ครั้ง)
กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 กลุ่มงาน 74 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช.หรือสูงกว่า รับสมัครระหว่าง 1-9 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,203 ครั้ง)
กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครสอบเป็น นักเรียนช่างอู่ทหารเรือ 82 อัตรา วุฒิ ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 22 ม.ค.-19 มี.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 683 ครั้ง)
วิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 577 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 874 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-19 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,223 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัคร พนักงานจ้าง 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค.-16 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 633 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 28 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้นหรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค.-16 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 465 ครั้ง)
สำนักงานเทศกิจ (กรุงเทพมหานคร) รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 100 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 5-14 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 4,003 ครั้ง)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 330 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ไม่ต่ำกว่า ปวช. รับสมัครระหว่าง 15 ม.ค. – 6 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,443 ครั้ง)
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 5 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปวช.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค. – 28 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,441 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-26 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 465 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 470 ครั้ง)
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-26 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 670 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-31 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,416 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 18 ตำแหน่ง 43 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 1-28 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 765 ครั้ง)
กรมการแพทย์ (สถาบันโรคผิหนัง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง 18-31 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 710 ครั้ง)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างสมทบ 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19 ม.ค. – 1 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 769 ครั้ง)
สำนักงานปฏิบัติรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 24-31 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 437 ครั้ง)
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 12 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 ม.ค.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 522 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-26 ม.ค.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 287 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 375 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 720 ครั้ง)
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-23 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 629 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-26 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 813 ครั้ง)
เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 17 ตำแหน่ง 38 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค. –6 ก.พ. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 535 ครั้ง)
โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 47 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง 10-16 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 482 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 22-26 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 549 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-29 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,055 ครั้ง)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 รับสมัครสอบเป็น 3 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 819 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ม.ค.-1 ก.พ. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 990 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการและลูกจ้าง 2 กลุ่มงาน 33 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-21 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 728 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-16 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 369 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-16 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 475 ครั้ง)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 673 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-31 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,132 ครั้ง)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 5-15 ม.ค. 61
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 577 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 30 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-19 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,754 ครั้ง)
กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 85 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. รับสมัครระหว่าง 12-23 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,207 ครั้ง)
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 3 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 5-19 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,224 ครั้ง)
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 9 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-18 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,250 ครั้ง)
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-19 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,306 ครั้ง)
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 26 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-18 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,750 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 11-19 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 765 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 22 ตำแหน่ง รวม 68 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง 15-26 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 962 ครั้ง)
โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 32 ตำแน่ง 70 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-10 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 997 ครั้ง)
เทศบาลตำบลบางเสาธง (จังหวัดสมุทรปราการ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 20 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 ธ.ค.60 – 5 ม.ค. 61
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 855 ครั้ง)
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-12 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 744 ครั้ง)
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-16 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 609 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-31 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 550 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคล(พิการ)สอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-12 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 366 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 38 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-15 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,670 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 8 – 12 ม.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,005 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชกาาร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 514 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ปวส. รับสมัครระหว่าง 3-12 ม.ค. 61
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 595 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 26 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 387 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ม.ต้น, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-29 ธ.ค. 60
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 307 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชกาาร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ธ.ค. 60 – 8 ม.ค. 61
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 308 ครั้ง)
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 349 ครั้ง)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 47 อัตรา วุฒิ ประถมศึกษา แต่ไม่เกิน ปวช. รับสมัครระหว่าง 13-19 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,606 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 21 ธ.ค. 2560 – 5 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 733 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 8 ธ.ค. 2560 – 16 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,807 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ธ.ค. 2560 – 5 ม.ค. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,138 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 61 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ธ.ค.60 – 8 ม.ค.61
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 946 ครั้ง)
กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-12 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,623 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ประถมขึ้นไป, ป.โท รับสมัครระหว่าง 19-28 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 539 ครั้ง)
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง 46 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 ธ.ค. 60 – 8 ม.ค. 61
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,073 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชกา 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-29 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 283 ครั้ง)
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 19-29 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 735 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพิงค์ (จ.เชียงใหม่) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 12 – 5 ม.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 412 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพิงค์ (จ.เชียงใหม่) รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 5 ม.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 423 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครพิงค์ (จ.เชียงใหม่) รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 114 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ม.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 548 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 19 เอกวิชา 83 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-20 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 455 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12 ธ.ค. 60-11 ม.ค. 61
รับสมัคร ทางอีเมลไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 638 ครั้ง)
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-29 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 925 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-29 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 324 ครั้ง)
กรมอนามัย (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-22 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 685 ครั้ง)
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-29 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 661 ครั้ง)
กองบิน 21 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 14-22 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,229 ครั้ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-27 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 474 ครั้ง)
เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 74 อัตรา วุฒิ ใช้ประสบการณ์ ไม่ต้องมีวุฒิ รับสมัครระหว่าง 6-15 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,021 ครั้ง)
สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 4 ตำแหน่ง 31 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 767 ครั้ง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครสอบเป็น พนักงานประจำ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 548 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครสอบเป็น จ้างเหมาบริการ 37 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-8 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 731 ครั้ง)
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานบรรจุ 25 ตำแหน่ง 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-30 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 927 ครั้ง)
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ รั้งแรกจำนวน 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-18 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 768 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-20 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,407 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล(คนพิการ) เป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 12-18 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 711 ครั้ง)
กองทัพอากาศ กองบิน 41 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 14-22 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,486 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 25 ตำแหน่งงาน 44 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 พ.ย. - 22 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,534 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 489 ครั้ง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-15 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 510 ครั้ง)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง 4-12 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,140 ครั้ง)
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ม.ปลาย, ปวช. ปวส. วุฒิ 70 อัตรา รับสมัครระหว่าง 20 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,007 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 31 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,116 ครั้ง)
คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 532 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-18 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 926 ครั้ง)
กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 สงขลา) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 – 26 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,174 ครั้ง)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 565 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 648 ครั้ง)
กรมประมง (สังกัด จ.กระบี่) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 6 – 15 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 557 ครั้ง)
กรมประมง (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 396 ครั้ง)
กรมประมง (จ.เชียงราย) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 30 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 674 ครั้ง)
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 510 ครั้ง)
สาธารสุขจังหวัดเลย รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 423 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชกาาร 11 หน่วย 43 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,726 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 921 ครั้ง)
กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,185 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 2 กลุ่มงาน 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,239 ครั้ง)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-23 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,014 ครั้ง)
กรมการแพทย์ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-23 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 434 ครั้ง)
กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 จ.ชัยนาท) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-31 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,022 ครั้ง)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 13 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-24 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,338 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท (ชนบทที่ 2 สระบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 14-20 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 810 ครั้ง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 613 ครั้ง)
กรมสื่อสารทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 16-24 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,256 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-21 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,311 ครั้ง)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,354 ครั้ง)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-23 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,432 ครั้ง)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 2 – 7 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 641 ครั้ง)
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 41 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 8-14 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,092 ครั้ง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 597 ครั้ง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (ครู) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 378 ครั้ง)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-17 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 519 ครั้ง)
กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 กลุ่มงาน 13 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. รับสมัครระหว่าง 16-24 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,383 ครั้ง)
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. รับสมัครระหว่าง 16-24 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,458 ครั้ง)
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 กลุ่มงาน 7 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช รับสมัครระหว่าง 19-24 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,486 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-17 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,947 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-15 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 743 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-17 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,654 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 10-16 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,126 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-16 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 925 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-7 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 597 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6 – 22 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,176 ครั้ง)
กรมป่าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 จ.ตาก) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 13-22 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,006 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-24 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 488 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 30 ต.ค. – 17 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 957 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 1 – 7 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,808 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำ (ภาค 2 สระบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-13 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,465 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ต.ค. – 10 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 962 ครั้ง)
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-7 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 974 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 31 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-14 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,711 ครั้ง)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 121 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-30 ต.ค.2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 582 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ต.ค. – 1 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 2,361 ครั้ง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6 – 10 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 543 ครั้ง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2 – 8 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 564 ครั้ง)
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ต.ค. – 3 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 820 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 394 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ต.ค. – 9 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,119 ครั้ง)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 444 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 19 ต.ค. – 3 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 5,204 ครั้ง)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 130 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-31 ต.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,806 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 30 ตำแหน่ง 61 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11 ต.ค. – 1 พ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,257 ครั้ง)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (จังหวัดปราจีนบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-31 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,212 ครั้ง)
โรงพยาบาลโพธาราม (จังหวัดราชบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-25 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 619 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพนานายอาม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (ครู) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-25 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 497 ครั้ง)
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (ครู) 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24-31 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 604 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (ครู) 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-30 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 513 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสุโขทัย รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (ครู) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-25 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 416 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (ครู) 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-25 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 477 ครั้ง)
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (ครู) 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24-31 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 933 ครั้ง)
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (ครู) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-27 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 524 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (ครู) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-25 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 419 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-31 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 898 ครั้ง)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-27 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,286 ครั้ง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-27 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 609 ครั้ง)
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครสอบเป็น ผู้ช่วยปฏิบัติราชการ 48 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งต่ำกว่า ปวช.หรือม.6, ปวช. ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,623 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 20 ก.ย. – 31 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,381 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11 ต.ค. – 1 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 830 ครั้ง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 9-10 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,402 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ม.ต้น . ม.ปลาย ปวช รับสมัครระหว่าง 10-17 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,497 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 9 – 13 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 935 ครั้ง)
คณะทันตแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 578 ครั้ง)
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 173 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 4 -13 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,476 ครั้ง)
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-16 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,310 ครั้ง)
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 ก.ย. – 5 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 612 ครั้ง)
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-6 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,503 ครั้ง)
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 38 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 25 ก.ย. – 2 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,014 ครั้ง)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-9 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 619 ครั้ง)
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-20 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 682 ครั้ง)
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง 78 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 2-10 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,630 ครั้ง)
โรงพยาบาลพิษณุโลก รับสมัครสอบเป็น พนักงานรากชาร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-11 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 495 ครั้ง)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 15-29 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,375 ครั้ง)
โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 กลุ่มงาน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-12 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 570 ครั้ง)
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 กลุ่มงาน 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-6 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 992 ครั้ง)
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (จังหวัดภูเก็ต) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 45 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอีเมล์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 807 ครั้ง)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-29 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 725 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 11 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 26 ก.ย. – 25 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,621 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-29 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,684 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-26 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 814 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 19 ก.ย. – 3 พ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,613 ครั้ง)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-29 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 568 ครั้ง)
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-15 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,313 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 826 ครั้ง)
กรมการแพทย์ (สถาบันสิรินธร) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13 ก.ย. – 6 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,321 ครั้ง)
กรมการแพทย์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 16 กลุ่มงาน 88 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่จำกัดวุฒิ, ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 ก.ย. – 18 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,796 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 18 ตำแหน่ง 64 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 1-25 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,005 ครั้ง)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 64 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 634 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 18-29 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 767 ครั้ง)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 18-22 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 562 ครั้ง)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 799 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 29 ตำแหน่ง 58 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องชั้วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 - 25 ก.ย. ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,471 ครั้ง)
กรมโยธาธิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 688 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชกาาร 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 ก.ย. - 12 ต.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 926 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชกาาร 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-29 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 510 ครั้ง)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-26 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 853 ครั้ง)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 519 ครั้ง)
กรมพลศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-21 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 483 ครั้ง)
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-14 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 420 ครั้ง)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-19 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 485 ครั้ง)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-19 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 558 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 557 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ส.ค. – 8 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 366 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 5 ตำแหน่ง 8 กว่าอัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 25 ส.ค. – 15 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 432 ครั้ง)
โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 9 ตำแหน่ง 75 กว่าอัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 25 ส.ค. – 20 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 693 ครั้ง)
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 524 ครั้ง)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-17 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,075 ครั้ง)
โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 520 ครั้ง)
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 12 ตำแหน่ง 65 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่จำกัดวุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 ส.ค. – 6 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 790 ครั้ง)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ส.ค. – 7 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 715 ครั้ง)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-13 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 792 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-20 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 585 ครั้ง)
กรมควบคุมประพฤติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ส.ค. – 12 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,902 ครั้ง)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (จ.อุบลฯ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 869 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 25-31 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 528 ครั้ง)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-25 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 610 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-23 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 446 ครั้ง)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค.
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 576 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 1 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,078 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท (ชนบทที่ 12 สงขลา) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 23-29 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,331 ครั้ง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 574 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ส.ค. – 5 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 876 ครั้ง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 15 ส.ค. – 14 ก.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 621 ครั้ง)
กรมการแพทย์ (โรงพยาบาลราชวิถี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24-30 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 679 ครั้ง)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 14อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ส.ค.-4 ก.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 851 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 5 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 14-17 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,218 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 23 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 14-17 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 734 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 83 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญ รับสมัครระหว่าง 14-17 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 585 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 97 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 14-17 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 840 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดนครปฐม) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 16-18 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,105 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดแพร่) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตร วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 21-25 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,225 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-28 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 431 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. อนุปริญญา วุฒิ 15 อัตรา รับสมัครระหว่าง 14-17 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 472 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครระหว่าง 16-22 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 553 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 37 อัตรา วุฒิ ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 14-17 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 402 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานกองทุน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-30 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,078 ครั้ง)
กรมประมง (ภูเก็ต) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวส. รับสมัครระหว่าง 21-29 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 671 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดสระบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 13 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 21-25 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,763 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 21-25 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,601 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-21 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 558 ครั้ง)
กรมการประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 21-30 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 658 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-16 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 505 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดบึงกาฬ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 15-21 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,341 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดหนองคาย) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 10-18 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,675 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดนครสวรรค์) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 15-21 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,240 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดอุดรธานี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 21 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 15-22 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,611 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 15 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 15-21 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,582 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดสตูล) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 10-17 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,121 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดปทุมธานี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 15-22 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,070 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดกาญจนบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 13 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 10-17 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,127 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดน่าน) รับสมัคาสอบเป็น พนักงานราชการ 16 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 15-22 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 9,059 ครั้ง)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 1-7 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 546 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-15 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 671 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-15 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 416 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดตาก) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 9-16 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,039 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดสงขลา) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 7-11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,832 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดพังงา) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 7-16 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 775 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดตราด) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 2-8 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 718 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดยโสธร) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 15- 21 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,027 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดนครพนม) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 8- 16 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,151 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดสุโขทัย) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 8- 15 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,198 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดราชบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 8- 15 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 886 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-15 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 420 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดชัยนาท) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 10-17 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,465 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดบุรีรัมย์) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 9-16 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,607 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชาร 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-15 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 953 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดนครราชสีมา) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 38 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 9 - 18 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,798 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดระนอง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 8 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 767 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดกำแพงเพชร) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 8-16 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,802 ครั้ง)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 4-17 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 513 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดเพชรบูรณ์) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 8-15 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,506 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดระยอง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 7-11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 847 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดปสมุทรปราการ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 7-11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 966 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดปราจีนบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 15-21 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,102 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 7-11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,050 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 8-15 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 3,058 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดเลย) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 10-17 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,738 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-15 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 658 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดอุบลราชธานี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 9-15 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,930 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ก.ค. - 22 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,542 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดอุตรดิตถ์) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 7- 11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,540 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดชัยภูมิ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 7- 11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 3,123 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 412 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดกาฬสินธุ์) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 7 - 11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 4,382 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดอำนาจเจริญ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช.) รับสมัครระหว่าง 1 - 7 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,550 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดขอนแก่น) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 1 - 7 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,812 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดสมุทรสาคร) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 7- 16 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,280 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดหนองบัวลำภู) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 7- 16 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,835 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดสกลนคร) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 18 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง บัดนี้ - 11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 4,335 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดขอนแก่น) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 4-10 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,132 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 7 - 11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 857 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดสิงห์บุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 2 - 9 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 826 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดพิษณุโลก) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 7 - 11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,802 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดพะเยา) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,211 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดสงขลา) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 4-10 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 782 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดนครราชสีมา) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-10 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 621 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 4-10 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 508 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดจันทรบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-7 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 355 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดสุรินทร์) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 2-8 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 3,160 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดลำพูน) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 3-11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,069 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดกระบี่) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 1-7 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,252 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดลพบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 7-16 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,794 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดระยอง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 2-8 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 351 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 12 ตำแหน่ง 24 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-8 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,348 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดชัยนาท) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-8 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,193 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-15 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 400 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 524 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 2-8 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,455 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดร้อยเอ็ด) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 1-8 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,654 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดพัทลุง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 7-11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,292 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดตรัง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 7-11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,021 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดลำปาง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 1-8 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,118 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดสุพรรณบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 7 - 11 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,773 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดมหาสารคาม) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 14 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,140 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดชุมพร) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 1-7 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,886 ครั้ง)
กรมประมง (จังหวัดอุดรธานี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 - 27 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,193 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 29 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,641 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดพิจิตร) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 732 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 486 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 610 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดพิจิตร) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 1- 8 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 901 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดศรีสะเกษ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 3,734 ครั้ง)
กรมการปกครอง (จังหวัดอ่างทอง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,253 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 1-25 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,151 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 61 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 901 ครั้ง)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 18 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ปวท. รับสมัครระหว่าง 17-21 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 780 ครั้ง)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 889 ครั้ง)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 25 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,066 ครั้ง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-31 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 557 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 20-26 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 712 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 710 ครั้ง)
เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 54 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 642 ครั้ง)
สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 3 อัตรา วุฒิ ผู้ช่วยพยาบาล ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 600 ครั้ง)
สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 9 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต, ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,494 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 933 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24-31 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 513 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-27 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 405 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-21 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 438 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 4 กลุ่ม 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-21 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 404 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-24 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 566 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 53 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24-30 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 685 ครั้ง)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป รับสมัครระหว่าง 21 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,068 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 24-31 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 774 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24-31 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 496 ครั้ง)
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว พนักงาน 234 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 21 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,284 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-28 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,399 ครั้ง)
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 24 ก.ค. – 8 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,008 ครั้ง)
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-31 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,739 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-26 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 751 ครั้ง)
วิทยาลัยการอาชีพรามัน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 17-21 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,480 ครั้ง)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. อนุปริญญา รับสมัครระหว่าง 18-24 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 587 ครั้ง)
โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-26 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,095 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 17-21 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 533 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 577 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครเป็น พนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,849 ครั้ง)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-18 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 765 ครั้ง)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-18 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 751 ครั้ง)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 227 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 11-17 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,371 ครั้ง)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-14 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 802 ครั้ง)
สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3- 7 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 404 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 26 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 29 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 830 ครั้ง)
กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3 - 21 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,539 ครั้ง)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-13 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 684 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-27 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 892 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-21 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 797 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-12 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 813 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-19 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 688 ครั้ง)
โรงพยาบาลจังหวดัอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 464 ครั้ง)
สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-12 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 946 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครเป็น พนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส รับสมัครระหว่าง 19 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 2,096 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัครสบอเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-7 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 456 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,028 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 569 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง 108 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26-30 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 874 ครั้ง)
โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเป็น 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26-30 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 800 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,338 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-28 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 516 ครั้ง)
คณะทัณตแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 703 ครั้ง)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,234 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 21 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 586 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 22-28 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,167 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 22 มิ.ย.-7 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,158 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา วุฒิ ม.ปลายหรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 19-25 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 849 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 516 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-14 ก.ค. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,435 ครั้ง)
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,435 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 374 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 352 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-26 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,110 ครั้ง)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,132 ครั้ง)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 16-22 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 728 ครั้ง)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 42 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-30 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,289 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-30 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 758 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็น พนักงานราชการ 15 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1 - 26 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,050 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครเป็น พนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 พ.ค. - 27 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 2,221 ครั้ง)
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-15 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,097 ครั้ง)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-23 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 823 ครั้ง)
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 14 ตำแหน่ง 36 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-30 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,927 ครั้ง)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 29 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,116 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-16 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,191 ครั้ง)
กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 29 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,273 ครั้ง)
กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 24 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 29 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,342 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 1-12 มิ.ย. 2560
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 31,020 ครั้ง)