กระทรวงสาธารณสุข
โลโก้กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกระทรวงสาธารณสุข

21 ม.ค. 2565 ดู : 61 • ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 5 ตำแหน่ง 32 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 21-31 ม.ค. 2565

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานเชียงราย

20 ม.ค. 2565 ดู : 69 • พนักงานราชการ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24-28 ม.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานสมุทรปราการ

17 ม.ค. 2565 ดู : 98 • พนักงานราชการ สาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ม.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานสตูล

13 ม.ค. 2565 ดู : 175 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-19 ม.ค. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หางานกระบี่

12 ม.ค. 2565 ดู : 154 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง ครั้งแรก 60 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 10-14 ม.ค. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หางานชุมพร

11 ม.ค. 2565 ดู : 158 • ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 ตำแหน่ง 26 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12-18 ม.ค. 2565

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานนครพนม

9 ม.ค. 2565 ดู : 259 • ข้าราชการพลเรือน สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 9 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 10-14 ม.ค. 2565

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : หางานเพชรบูรณ์

6 ม.ค. 2565 ดู : 226 • พนักงานอื่นๆ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5-11 ม.ค. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หางานร้อยเอ็ด

6 ม.ค. 2565 ดู : 196 • ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง 22 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-12 ม.ค. 2565

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานนครราชสีมา

28 ธ.ค. 2564 ดู : 166 • พนักงานราชการ สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-10 ม.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานนราธิวาส
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครอสบเป็น พนักงาน (21 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565)
  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (24 ม.ค. – 4 ก.พ. 2565)
  3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (1-25 ก.พ. 2565)
  4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (21-31 ม.ค. 2565)
  5. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวง (24 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565)
  6. สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (24-28 ม.ค. 2565)
  7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (26 ม.ค. – 3 ก.พ. 2565)
  8. กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบเป็น พลอาสาสมัคร (25 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565)
  9. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานประจำ (17-31 ม.ค. 2565)
  10. สาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (20-28 ม.ค. 2565)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต