โลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

9 มี.ค. 2567 ดู : 3,456 • ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นักเรียนนายสิบ 500 อัตรา (วุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-17 มี.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการตำรวจ Tag : ข้าราชการ

24 ก.พ. 2567 ดู : 4,803 • ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 330 อัตรา (วุฒิ ม.6 ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 มี.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการตำรวจ Tag : ข้าราชการ

13 ม.ค. 2567 ดู : 1,699 • ข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลำตรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 60 คน (วุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 26 เม.ย. 2567

ประเภท : ข้าราชการตำรวจ Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

13 ม.ค. 2567 ดู : 6,701 • ข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 14 คน (วุฒิ ม.ปลาย สายสามัญทั่วไป) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. - 18 เม.ย. 2567

ประเภท : ข้าราชการตำรวจ Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

13 ม.ค. 2567 ดู : 7,393 • ข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต (โครงการบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 56 คน (วุฒิ ม.ปลาย สายสามัญทั่วไป) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. - 18 เม.ย. 2567

ประเภท : ข้าราชการตำรวจ Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

25 ธ.ค. 2566 ดู : 10,253 • ข้าราชการตำรวจ ดุริยางค์ตำรวจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ม.6 ปวช.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2566 - 3 ม.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการตำรวจ Tag : ข้าราชการ

28 พ.ย. 2566 ดู : 4,654 • ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 5,000 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11-20 ธ.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการตำรวจ Tag : ข้าราชการ นักเรียนนายสิบตำรวจ

15 ก.ย. 2566 ดู : 9,548 • ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 กลุ่มงาน 620 อัตรา (วุฒิ ม.6 ปวช. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. - 6 พ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการตำรวจ Tag : ข้าราชการ

17 ส.ค. 2566 ดู : 23,267 • ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ จำนวนครั้งแรก 200 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. – 12 ก.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการตำรวจ Tag : ข้าราชการ

1 ส.ค. 2566 ดู : 2,145 • ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นประทวน ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1-20 ส.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการตำรวจ Tag : ข้าราชการ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต