โลโก้กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบก

27 ก.ย. 2566 ดู : 144 • พนักงานอื่นๆ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 13 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวช.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 6 ต.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้าง หางานกรุงเทพ

22 ส.ค. 2566 ดู : 1,888 • ข้าราชการพลเรือน กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. – 19 ก.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

28 ก.ค. 2566 ดู : 7,840 • ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอีเมลตั้งแต่ 20 ก.ค. – 15 ส.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานกรุงเทพ

20 ก.ค. 2566 ดู : 7,662 • พนักงานอื่นๆ กรมขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 9 อัตรา (วุฒิ ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 10 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกองทุน หางานกรุงเทพ

17 มิ.ย. 2566 ดู : 6,989 • ลูกจ้างชั่วคราว กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 6 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานกรุงเทพ

29 พ.ค. 2566 ดู : 13,157 • ข้าราชการพลเรือน กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 16 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3-26 มิ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

30 เม.ย. 2566 ดู : 14,750 • พนักงานราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1-9 พ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานสกลนคร หางานนครราชสีมา

25 เม.ย. 2566 ดู : 5,644 • ลูกจ้างชั่วคราว กรมการขนส่งทางบก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 5-28 เม.ย. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานกรุงเทพ

7 ก.พ. 2566 ดู : 932 • พนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา (วุฒิ ปวช. ป.ตรี) ช่วงรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8-27 ก.พ. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

11 พ.ย. 2565 ดู : 631 • ข้าราชการพลเรือน กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 12 อัตรา (วุฒิ ปวส.) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2565

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต