โลโก้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

4 มี.ค. 2566 ดู : 1,779 • ข้าราชการพลเรือน กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 35 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. – 3 เม.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : หางานกรุงเทพ

16 ก.ย. 2565 ดู : 442 • ลูกจ้างชั่วคราว กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19-23 ก.ย. 2565

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานกรุงเทพ

15 มี.ค. 2564 ดู : 1,539 • ลูกจ้างชั่วคราว กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 20 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-19 มี.ค. 2564

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

4 ก.พ. 2564 ดู : 2,864 • พนักงานราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 24 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-24 ก.พ. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

8 ต.ค. 2563 ดู : 1,823 • ข้าราชการพลเรือน กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 12 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 11 พ.ย. 2563

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

20 พ.ย. 2562 ดู : 5,285 • ข้าราชการพลเรือน กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ จำนวน 52 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 62 – 15 ม.ค. 63

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

13 เม.ย. 2559 ดู : 31,534 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 10 ตำแหน่ง 49 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 18 พ.ค. 2559

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag :

25 ก.พ. 2559 ดู : 32,087 • พนักงานราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 37 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-17 มี.ค. 2559

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต