โลโก้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศสอบ/รับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

19 ก.ค. 2566 ดู : 5,711 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566 จำนวน 244 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18-24 ก.ค. 2566

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ หางานกรุงเทพ หางานเชียงใหม่ หางานเชียงราย หางานพะเยา หางานแม่ฮ่องสอน หางานกำแพงเพชร หางานพิษณุโลก หางานตาก หางานแพร่ หางานลพบุรี หางานเพชรบูรณ์ หางานอุดรธานี หางานขอนแก่น หางานนครพนม หางานบึงกาฬ หางานสกลนคร หางานอุบลราชธานี หางานศรีสะเกษ หางานนครราชสีมา หางานชัยภูมิ หางานบุรีรัมย์ หางานอยุธยา หางานปราจีนบุรี หางานสระแก้ว หางานสระบุรี หางานชลบุรี หางานจันทบุรี หางานฉะเชิงเทรา หางานระยอง หางานนครปฐม หางานกาญจนบุรี หางานสมุทรสาคร หางานเพชรบุรี หางานชุมพร หางานประจวบคีรีขันธ์ หางานระนอง หางานราชบุรี หางานนครศรีธรรมราช หางานกระบี่ หางานพังงา หางานสุราษฎร์ธานี หางานยะลา หางานปัตตานี หางานสงขลา หางานนราธิวาส

30 เม.ย. 2566 ดู : 11,210 • พนักงานราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12-18 พ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : ลูกจ้าง

26 ก.ย. 2565 ดู : 898 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 26-30 ก.ย. 2565

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ

4 ก.ค. 2565 ดู : 966 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 จำนวน 28 ตำแหน่ง 214 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-11 ก.ค. 2565

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ หางานกรุงเทพ

17 พ.ค. 2565 ดู : 1,807 • ลูกจ้างชั่วคราว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 208 อัตรา (วุฒิ ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-20 พ.ค. 2565

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว

4 มี.ค. 2565 ดู : 965 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา จำนวน 110 อัตรา (วุฒิ ม.3) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-14 มี.ค. 2565

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ

8 ม.ค. 2565 ดู : 3,650 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 67 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-13 ม.ค. 2565

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ

21 พ.ย. 2563 ดู : 1,468 • พนักงานอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 16 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 25-27 พ.ย. 2563

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

14 ต.ค. 2563 ดู : 2,110 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-18 ต.ค. 2563

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag :

16 ก.ย. 2563 ดู : 2,109 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-18 ก.ย. 2563

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต