โลโก้การประปานครหลวง

การประปานครหลวง

ประกาศสอบ/รับสมัครงานการประปานครหลวง

14 พ.ค. 2567 ดู : 1,013 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-24 พ.ค. 2567

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ

1 มี.ค. 2566 ดู : 1,219 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 6 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-27 มี.ค. 2566

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ

26 ธ.ค. 2563 ดู : 3,640 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนพักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 13 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-28 ม.ค. 2564

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag :

7 ม.ค. 2563 ดู : 1,840 • พนักงานอื่นๆ การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 34 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-30 ม.ค. 2563

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

2 ต.ค. 2561 ดู : 3,558 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-17 ต.ค. 2561

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag :

20 ม.ค. 2560 ดู : 32,077 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การประปานครหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 5 กลุ่มงาน หลายอัตรา (วุฒิ ป.ตรี) 2560 เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag :

14 ม.ค. 2559 ดู : 35,274 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การประปานครหลวง เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา (วุฒิ ป.ตรี) เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-18 ก.พ. 2559

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต