โลโก้กรมอนามัย

กรมอนามัย

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมอนามัย

8 ส.ค. 2566 ดู : 627 • พนักงานราชการ กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (บุคคลทั่วไป, ผู้พิการ) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. - 21 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานพิษณุโลก หางานกรุงเทพ

27 พ.ค. 2566 ดู : 7,911 • ข้าราชการพลเรือน กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 ตำแหน่ง ครั้งแรก 28 อัตรา (วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป.ตรี ทางการแพทย์) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-23 มิ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานสระบุรี หางานยะลา หางานราชบุรี หางานชลบุรี หางานอุดรธานี หางานนครศรีธรรมราช หางานนครสวรรค์ หางานอุบลราชธานี หางานพิษณุโลก

27 พ.ค. 2566 ดู : 6,405 • ข้าราชการพลเรือน กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 28 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-23 มิ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ หางานนนทบุรี หางานอุดรธานี หางานลำปาง หางานนครสวรรค์ หางานชลบุรี

4 มี.ค. 2566 ดู : 646 • พนักงานราชการ กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ครั้งแรก 15 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-19 มี.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

27 ก.ย. 2565 ดู : 794 • ข้าราชการพลเรือน กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง ครั้งแรก 21 อัตรา (วุฒิ วิชาชีพ ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-10 ต.ค. 2565

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานสระบุรี หางานราชบุรี หางานยะลา หางานอุบลราชธานี

6 พ.ค. 2565 ดู : 399 • พนักงานราชการ กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-24 พ.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

16 ธ.ค. 2564 ดู : 1,320 • ข้าราชการพลเรือน กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง ครั้งแรก 37 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี ทางการแพทย์ พยาบาล) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธ.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

21 ส.ค. 2564 ดู : 653 • ข้าราชการพลเรือน กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวนครั้งแรก 2 อัตรา (วุฒิ ปริญญาวิชาชีพแพทย์ศาสตร์) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25-31 ส.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

10 มิ.ย. 2564 ดู : 1,205 • พนักงานราชการ กรมอนามัย รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 17-30 มิ.ย. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

1 เม.ย. 2564 ดู : 1,418 • ข้าราชการพลเรือน กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 10 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 11 พ.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต