โลโก้กรมอนามัย

กรมอนามัย

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมอนามัย

19 พ.ค. 2567 ดู : 736 • พนักงานราชการ กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

21 พ.ย. 2566 ดู : 11,228 • ข้าราชการพลเรือน กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งแรก 31 อัตรา (วุฒิ ปวส.ทางการแพทย์ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานสระบุรี หางานยะลา หางานชลบุรี หางานเชียงใหม่ หางานนครสวรรค์ หางานราชบุรี หางานชลบุรี หางานขอนแก่น หางานอุบลราชธานี หางานยะลา หางานสระบุรี หางานนครราชสีมา หางานอุดรธานี หางานนครศรีธรรมราช

30 ต.ค. 2566 ดู : 10,994 • พนักงานราชการ กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 9 ตำแหน่ง ครั้งแรก 10 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6-19 พ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

8 ส.ค. 2566 ดู : 801 • พนักงานราชการ กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (บุคคลทั่วไป, ผู้พิการ) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. - 21 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานพิษณุโลก หางานกรุงเทพ

27 พ.ค. 2566 ดู : 25,152 • ข้าราชการพลเรือน กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 ตำแหน่ง ครั้งแรก 28 อัตรา (วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป.ตรี ทางการแพทย์) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-23 มิ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานสระบุรี หางานยะลา หางานราชบุรี หางานชลบุรี หางานอุดรธานี หางานนครศรีธรรมราช หางานนครสวรรค์ หางานอุบลราชธานี หางานพิษณุโลก

27 พ.ค. 2566 ดู : 24,227 • ข้าราชการพลเรือน กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 28 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-23 มิ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ หางานนนทบุรี หางานอุดรธานี หางานลำปาง หางานนครสวรรค์ หางานชลบุรี

4 มี.ค. 2566 ดู : 792 • พนักงานราชการ กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ครั้งแรก 15 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-19 มี.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

27 ก.ย. 2565 ดู : 959 • ข้าราชการพลเรือน กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง ครั้งแรก 21 อัตรา (วุฒิ วิชาชีพ ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-10 ต.ค. 2565

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานสระบุรี หางานราชบุรี หางานยะลา หางานอุบลราชธานี

6 พ.ค. 2565 ดู : 508 • พนักงานราชการ กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-24 พ.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

16 ธ.ค. 2564 ดู : 1,495 • ข้าราชการพลเรือน กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง ครั้งแรก 37 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี ทางการแพทย์ พยาบาล) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธ.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต