โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประกาศสอบ/รับสมัครงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

15 มิ.ย. 2567 ดู : 646 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงาน 27 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.ค. 2567

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ หางานกรุงเทพ

14 ก.พ. 2567 ดู : 5,337 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 5 สาขาวิชา จำนวน 150 อัตรา (วุฒิ ปวช. ม.6) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 14 มี.ค. 2567

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ

29 ก.ย. 2566 ดู : 12,086 • พนักงานอื่นๆ การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-20 ต.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้าง หางานสระบุรี

29 ก.ย. 2566 ดู : 11,783 • พนักงานอื่นๆ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวช.) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. – 27 ต.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้าง หางานกรุงเทพ

9 ส.ค. 2566 ดู : 1,552 • พนักงานอื่นๆ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อทำหน้าที่พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 34 อัตรา (วุฒิ ม.3) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1-16 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

21 ก.ค. 2566 ดู : 26,150 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 61 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 2566

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ

21 ก.ค. 2566 ดู : 27,321 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน จำนวน 129 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 2566

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ

19 เม.ย. 2566 ดู : 27,725 • ลูกจ้างชั่วคราว การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-26 เม.ย. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้าง หางานกรุงเทพ

19 เม.ย. 2566 ดู : 30,248 • ลูกจ้างชั่วคราว การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 10 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 2 พ.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้าง หางานกรุงเทพ

19 เม.ย. 2566 ดู : 28,165 • ลูกจ้างชั่วคราว การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 27 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 10 พ.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้าง หางานกรุงเทพ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต