โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประกาศสอบ/รับสมัครงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

9 ส.ค. 2566 ดู : 900 • พนักงานอื่นๆ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อทำหน้าที่พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 34 อัตรา (วุฒิ ม.3) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1-16 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

21 ก.ค. 2566 ดู : 9,932 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 61 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 2566

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ

21 ก.ค. 2566 ดู : 9,680 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน จำนวน 129 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 2566

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ

19 เม.ย. 2566 ดู : 7,092 • ลูกจ้างชั่วคราว การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-26 เม.ย. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้าง หางานกรุงเทพ

19 เม.ย. 2566 ดู : 6,486 • ลูกจ้างชั่วคราว การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 10 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 2 พ.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้าง หางานกรุงเทพ

19 เม.ย. 2566 ดู : 12,161 • ลูกจ้างชั่วคราว การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 27 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 10 พ.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้าง หางานกรุงเทพ

1 ก.ค. 2565 ดู : 674 • พนักงานอื่นๆ งานเดินรถแขวงกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 39 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น/ม.3) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-20 ก.ค. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้าง หางานกรุงเทพ

29 ก.ย. 2564 ดู : 3,616 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-28 ต.ค. 2564

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหิจ

6 มี.ค. 2564 ดู : 1,433 • พนักงานอื่นๆ งานเดินรถแขวงธนบุรี รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 27 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 มี.ค. 2564

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

14 ธ.ค. 2563 ดู : 3,031 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 63 – 9 ม.ค. 64

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต