โลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

6 มี.ค. 2567 ดู : 6,670 • พนักงานราชการ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักโยธาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 6 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-20 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

22 ก.พ. 2567 ดู : 4,289 • พนักงานราชการ สำนักโยธาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-20 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

10 ก.พ. 2567 ดู : 9,473 • ข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 60 อัตรา (วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. - 8 มี.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag : ข้าราชการ

5 ก.พ. 2567 ดู : 8,036 • พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 ตำหน่ง 7 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-23 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

22 เม.ย. 2566 ดู : 17,912 • พนักงานอื่นๆ กองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปี 2566 จำนวน 7 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24-28 เม.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พลอาสาสมัคร

23 มี.ค. 2566 ดู : 6,243 • ข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ จำนวน 65 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 30 เม.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag : ข้าราชการ พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

27 พ.ค. 2565 ดู : 908 • พนักงานราชการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

7 มิ.ย. 2564 ดู : 2,453 • พนักงานราชการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-25 มิ.ย. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

31 มี.ค. 2564 ดู : 6,926 • ข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 13 พ.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag :

15 ก.ย. 2563 ดู : 4,654 • ข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 16 ต.ค. 2563

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต