โลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

22 เม.ย. 2566 ดู : 7,867 • พนักงานอื่นๆ กองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปี 2566 จำนวน 7 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24-28 เม.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พลอาสาสมัคร

23 มี.ค. 2566 ดู : 5,529 • ข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ จำนวน 65 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 30 เม.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag : ข้าราชการ พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

27 พ.ค. 2565 ดู : 748 • พนักงานราชการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

7 มิ.ย. 2564 ดู : 2,329 • พนักงานราชการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-25 มิ.ย. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

31 มี.ค. 2564 ดู : 6,469 • ข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 13 พ.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag :

15 ก.ย. 2563 ดู : 4,486 • ข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 16 ต.ค. 2563

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag :

4 มี.ค. 2563 ดู : 8,901 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ และจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี) รับสมมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ี 1 เม.ย. - 20 พ.ค. 2563

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

27 มี.ค. 2562 ดู : 4,793 • ข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 54 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่ 9 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag :

12 เม.ย. 2561 ดู : 4,956 • ข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 9 พ.ค. 2561

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag :

1 เม.ย. 2561 ดู : 3,650 • อื่น ๆ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 67 อัตรา (วุฒิ -) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 9 พ.ค. 2561

ประเภท : อื่น ๆ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต