โลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

13 เม.ย. 2565 ดู : 419 • ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 7 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางไปษณีย์ EMS ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เม.ย. 2565

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว

12 ม.ค. 2565 ดู : 299 • ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 17-19 ม.ค. 2565

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานตาก

2 ธ.ค. 2564 ดู : 436 • ลูกจ้างชั่วคราว สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง ครั้งแรก 14 อัตรา (วุฒิ ปวช. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธ.ค. 2564

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว

29 มิ.ย. 2564 ดู : 1,068 • พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 99 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-12 ก.ค. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการเฉพาะกิจ

31 ธ.ค. 2563 ดู : 1,288 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา (วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

12 มี.ค. 2563 ดู : 11,418 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานกองทุนยุติธรรม เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวน 8 ตำแนห่ง 95 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบในเร็วๆ นี้

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

18 ส.ค. 2561 ดู : 1,650 • พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวนครั้งแรก 1 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14-23 ส.ค. 2561

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

18 ส.ค. 2561 ดู : 2,176 • พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24-30 ส.ค. 2561

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

2 ก.พ. 2561 ดู : 1,607 • ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง 25 อัตรา (วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5-7 ก.พ. 2561

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

17 มิ.ย. 2558 ดู : 31,348 • พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 52 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2558

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป (17 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2565)
  2. เทศบาลนครลำปาง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (7-15 มิ.ย. 2565)
  3. กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (8-15 มิ.ย. 2565)
  4. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (26 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2565)
  5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบเป็น (25 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2565)
  6. กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเป็น พนักงานราชการ (6-10 มิ.ย. 2565)
  7. เทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (24 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2565)
  8. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงาน (23 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2565)
  9. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2565)
  10. โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (23 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต