โลโก้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประกาศสอบ/รับสมัครงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

17 เม.ย. 2563 ดู : 1,674 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในช่วงแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-24 เม.ย. 2563

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

15 มี.ค. 2563 ดู : 1,261 • ลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา (วุฒิ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มี.ค. 2563

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

9 พ.ย. 2561 ดู : 892 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12-16 พ.ย. 2561

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

24 ต.ค. 2561 ดู : 965 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

18 ก.ย. 2561 ดู : 1,710 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 ก.ย. 2561

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

6 ก.พ. 2561 ดู : 3,449 • ลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา (วุฒิ ป.6 ขึ้นไป, ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12-20 ก.พ. 2561

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

15 ธ.ค. 2560 ดู : 1,394 • ลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ประถมขึ้นไป, ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19-28 ธ.ค. 2560

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

30 เม.ย. 2560 ดู : 31,344 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ วุฒิ ป.เอก) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8-31 พ.ค. 2560

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

30 พ.ย. 2559 ดู : 31,098 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2559 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6-27 ธ.ค. 2559

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

27 มิ.ย. 2559 ดู : 31,026 • ลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 10 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-18 ก.ค. 2559

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2565)
  2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (30 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2565)
  3. กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็ฯ ข้าราชการ (11 ก.ค. – 5 ส.ค. 2565)
  4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป (1-7 ก.ค. 2565)
  5. สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็น พนักงาน (4-12 ก.ค. 2565)
  6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (22 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2565)
  7. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565)
  8. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (4-8 ก.ค. 2565)
  9. กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (17-30 มิ.ย. 2565)
  10. กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (28 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2565)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต