โลโก้กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมบัญชีกลาง

15 ส.ค. 2566 ดู : 637 • พนักงานราชการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวช.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 9-18 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานนครราชสีมา

27 มิ.ย. 2566 ดู : 6,134 • ลูกจ้างชั่วคราว กรมบัญชีกลาง สำนักงานเลาขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 อัตรา 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเองหรือทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. – 17 ก.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานกรุงเทพ

27 มิ.ย. 2566 ดู : 6,390 • พนักงานอื่นๆ กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร จำนวน 9 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเองหรือทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

4 มิ.ย. 2566 ดู : 5,726 • ลูกจ้างชั่วคราว กรมบัญชีกลาง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครายรายเดือน จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ปวช. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานกรุงเทพ

18 ส.ค. 2565 ดู : 368 • ลูกจ้างชั่วคราว กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 17-31 ส.ค. 2565

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว

18 ก.พ. 2565 ดู : 644 • พนักงานอื่นๆ กองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร จำนวน 12 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18-24 ก.พ. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน

10 ต.ค. 2564 ดู : 609 • ลูกจ้างชั่วคราว กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวส.) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-12 ต.ค. 2564

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว

7 ก.ย. 2564 ดู : 605 • ลูกจ้างชั่วคราว กองกฎหมาย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ปวส.ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่ 7-17 ก.ย. 2564

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว

30 มี.ค. 2564 ดู : 1,379 • ข้าราชการพลเรือน กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 28 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. - 6 พ.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

23 พ.ย. 2563 ดู : 847 • พนักงานราชการ กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 24 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันตที่ 2-9 ธ.ค. 2563

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต