โลโก้สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานศาลปกครอง

19 ต.ค. 2566 ดู : 1,511 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวนครั้งแรก 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-22 พ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

18 เม.ย. 2566 ดู : 28,351 • พนักงานราชการ สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-16 พ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

22 เม.ย. 2565 ดู : 1,060 • พนักงานราชการ สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ปวช. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-25 พ.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

11 มี.ค. 2564 ดู : 1,125 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งแรก 9 อัตรา (วุฒิ ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-31 มี.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag :

26 ต.ค. 2563 ดู : 1,267 • พนักงานราชการ สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย. 2563

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

19 ส.ค. 2563 ดู : 2,374 • พนักงานราชการ สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง จำนวน 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา (วุฒิ ปวช. ป.ตรีทางการบัญชี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. – 10 ก.ย. 2563

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

5 ส.ค. 2563 ดู : 4,018 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี) ครั้งแรก 50 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. – 2 ก.ย. 2563

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag :

10 ก.ค. 2562 ดู : 1,606 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวนครั้งแรก 50 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 5 ส.ค. 2562

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

14 มิ.ย. 2562 ดู : 2,141 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 4 อัตรา (วุฒิ ปวช. ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ค. 2562

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag :

14 มิ.ย. 2562 ดู : 1,400 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 4 อัตรา (วุฒิ ปวช. ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ค. 2562

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต