โลโก้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

19 ก.พ. 2567 ดู : 3,951 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 52 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 20 มี.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

4 ส.ค. 2565 ดู : 739 • ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 ตำแหน่ง 173 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1-9 ส.ค. 2565

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้าง หางานกรุงเทพ

15 มิ.ย. 2565 ดู : 547 • พนักงานราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 16-22 มิ.ย. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานนครปฐม

22 เม.ย. 2564 ดู : 1,115 • พนักงานราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ครั้งแรก 9 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-20 พ.ค. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

7 พ.ย. 2563 ดู : 1,088 • ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18-27 พ.ย. 2563

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

10 ส.ค. 2563 ดู : 3,850 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ครั้งแรก 22 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 14 ก.ย. 2563

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

11 ก.พ. 2562 ดู : 1,776 • พนักงานราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-26 ก.พ. 2562

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

19 มิ.ย. 2561 ดู : 3,580 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ครั้งแรก 48 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2561

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

17 มี.ค. 2559 ดู : 31,307 • พนักงานราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ป ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 มี.ค. 2559

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

12 ม.ค. 2559 ดู : 31,402 • พนักงานราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (สัญญาปีต่อปี) จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13 - 20 มกราคม 2559

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต