โลโก้การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานการเคหะแห่งชาติ

20 พ.ค. 2566 ดู : 13,494 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง ครั้งแรก 18 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 22-31 พ.ค. 2566

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ หางานกรุงเทพ

10 เม.ย. 2565 ดู : 1,871 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การเคหะแห่งชาติ รับสัคสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง ครั้งแรก 74 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18-30 เม.ย. 2565

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ

29 มี.ค. 2565 ดู : 1,812 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง ครั้งแรก 19 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 6 เม.ย. 2565

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงาน

18 ก.ย. 2563 ดู : 5,795 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การเคหะแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 จำนวน 20 ตำแหน่ง 130 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-27 ก.ย. 2563

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag :

4 ธ.ค. 2561 ดู : 2,076 • พนักงานอื่นๆ การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบุคคล เพื่อเข้าทำงาน จำนวน 39 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธ.ค. 2561

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

5 ต.ค. 2561 ดู : 2,441 • ลูกจ้างชั่วคราว การเคหะแห่งชาติ รับสมัครคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค. 2561

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

29 ก.ค. 2561 ดู : 5,511 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร การเคหะแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ จำนวน 14 ตำแหน่ง 66 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 23 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag :

16 ก.ค. 2558 ดู : 31,867 • อื่น ๆ การเคหะแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-27 ก.ค. 2558

ประเภท : อื่น ๆ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต