โลโก้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

21 มิ.ย. 2567 ดู : 1,063 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน ครั้งแรก 23 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ

9 ก.พ. 2567 ดู : 7,473 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ 169 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 6 มี.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ

26 ส.ค. 2566 ดู : 23,257 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ครั้งแรก 40 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4-29 ก.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ

2 พ.ค. 2566 ดู : 29,410 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลุกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้างเหมาบริการ หางานกรุงเทพ

7 ก.ย. 2565 ดู : 666 • พนักงานอื่นๆ สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริกาครายบุคคล จำนวน 13 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 5-19 ก.ย. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานนนทบุรี

7 ก.ย. 2565 ดู : 585 • พนักงานอื่นๆ สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริกาครายบุคคล จำนวน 23 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเองหรือทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 12-20 ก.ย. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้างเหมาบริการ หางานนนทบุรี

25 ก.พ. 2565 ดู : 2,921 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ (ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส) จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. – 5 เม.ย. 2565

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ

25 ก.พ. 2565 ดู : 2,709 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ (ด้านกิจการระหว่างประเทศ และด้านกฎหมาย) จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. – 5 เม.ย. 2565

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ

16 ก.พ. 2565 ดู : 672 • พนักงานอื่นๆ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14-21 ก.พ. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้าง หางานขอนแก่น

16 ก.พ. 2565 ดู : 757 • พนักงานอื่นๆ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-22 ก.พ. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้าง หางาน
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต